Menu

Oświadczenie prezesa PEC-u w Łęczycy w sprawie zwolnienia Jana Budzińskiego

  • Napisał 
Wszystko wskazuje na to, że spór dotyczący zwolnienia Jana Budzińskiego z PEC w Łęczycy dobiegł końca. W zeszłym tygodniu Sąd Pracy uznał formułowane przez niego zarzuty za bezzasadne. Głos w sprawie zabrał także obecny prezes PEC Cezariusz Grabowicz, który wydał oficjalne oświadczenie.
Oto treść oświadczenia Cezariusza Grabowicza, prezesa PEC Sp. z o.o. w Łęczycy:

W związku z wypowiedziami medialnymi Pana Jana Budzińskiego, dotyczącymi rzekomego niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Łęczycy oraz w związku z publicznym wzywaniem przez Pana Jana Budzińskiego do ukarania pracowników Spółki, mających rzekomo działać na szkodę Spółki i Jana Budzińskiego uprzejmie informuję, że Sąd Pracy w Kutnie uznał w wyroku ogłoszonym w dniu 22 marca 2017 zarzuty formułowane przez Pana Jana Budzińskiego przeciwko Spółce jako całkowicie bezpodstawne i podzielił w całości argumentację Spółki w zakresie prawidłowości wypowiedzenia umowy o pracę! 


Również budowane na tych zarzutach roszczenia finansowe, które próbował pozyskać od komunalnej spółki Pan Jan Budziński ocenione zostały przez Sąd jako całkowicie bezzasadne.W związku z faktem iż nie po raz pierwszy informacje przekazywane przez Pana Jana Budzińskiego nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, apeluję do Państwa o większą powściągliwość w rozpowszechnianiu wygłaszanych przez Pana Jana Budzińskiego kolejnych „rewelacji”.

Cezariusz Grabowicz

Prezes PEC Sp. z o.o. w Łęczycy