Menu

Rada Gminy Łęczyca uchwaliła budżet na 2017 rok

  • Napisała 
Rada Gminy Łęczyca uchwaliła budżet na 2017 rok fot. z archiwum ele24.net
Podczas XXVIII sesji, która odbyła się 19 grudnia, Rada Gminy Łęczyca uchwaliła budżet na rok 2017.

Podjęcie wspomnianej uchwały poprzedziło wysłuchanie Skarbnik Gminy Pani Agnieszki Kaszubskiej, która przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz sam projekt tejże uchwały.

Planowane dochody ustalone zostały w wysokości 30 754 500,62 zł. Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości 30 643 960,62 zł, z czego kwota 3 290 000 zł to wydatki inwestycyjne.

W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, z czego dwunastu głosowało za przyjęciem uchwały, jeden był przeciwny, a jeden wstrzymał się od głosu.

Wśród zadań inwestycyjnych na nowy rok znalazły się m.in. termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu, przebudowa drogi gminnej Nr 312337 Zduny – Leźnica Mała, przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Borki (Celika), remont mostu w Bronnie i inne.


info: UG Łęczyca
Ostatnio zmieniany: środa, 21 grudnia 2016 14:56
Możliwość dodawania komentarzy do tego artykułu została wyłączona