Menu

Radni negatywnie o projekcie uchwały. Podwyżki podatku od nieruchomości nie będzie?

  • Napisała 
Zdecydowany sprzeciw radnych miejskich wzbudziła propozycja wzrostu wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca. Protest w tej sprawie wniosło także Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łęczyckiej, którego przedstawiciele byli obecni na wczorajszym posiedzeniu komisji wspólnych.

Skarbnik miasta Grażyna Życzkowska przedstawiała radnym sytuację i uzasadniła podjęcie decyzji o uregulowaniu wysokości podatków, które od czterech lat pozostawały nie zmienione. Radni dopytywali się dlaczego nie podjęto tego tematu i poddano dyskusji przed wprowadzeniem go do projektu budżetu miasta. Przewodniczący RM Paweł Kulesza zauważył, że jest to pewna metoda „najpierw wydajesz, potem szukasz" stosowana w urzędzie, sprzeczna z tym co każdy praktykuje w swoim domu.

Przewodniczący Paweł Kulesza poinformował również radnych, że na jego ręce wpłynęło pismo do Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łęczyckiej, w którym przedstawiają swój stosunek do projektu uchwały.

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łęczyckiej składa niniejszym stanowczy protest w imieniu swoich członków, przeciwko zaplanowanemu przez Burmistrza znacznemu wzrostowi podatków od nieruchomości, wpływających bezpośrednio na wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Polityka władz nakładających na lokalnych przedsiębiorców coraz wyższe obciążenia finansowe praz zgoda na uruchomienie w Łęczycy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych przez konkurencyjne sieci handlowe, doprowadziło do gwałtownego zmniejszenia liczby lokalnych przedsiębiorców oraz rosnącej ilości wolnych lokali handlowych, na wynajem których brakuje chętnych.

W przypadku obecnego Burmistrza – jego niegospodarności, wręcz rozrzutności w trwonieniu skromnych jak na potrzeby miasta środków finansowych, protest naszego środowiska jest jak najbardziej zasadny.

Łęczyccy przedsiębiorcy nie zgadzają się na wzrost stawek podatku od nieruchomości, aby Burmistrz uzyskane w ten sposób środki mógł przeznaczyć na zatrudnianie kolejnych swoich prawników czy pełnomocników, których działania w opinii naszych członków, ale także większości mieszkańców miasta, niczego nowego nie wnoszą, a wielu przypadkach szkodzą. Skoro Burmistrz miał świadomość, że bez tabunów pseudodoradców nie poradzi sobie z wypełnieniem uzyskanego mandatu, to nie powinien ubiegać się o tę funkcję w łęczyckim samorządzie.

Podobne zdanie mamy na temat coraz dalszych zagranicznych wojaży Burmistrza, których efekty są dla miasta żadne. Podobną ocenę mamy w odniesieniu do niezrozumiałej i nieprzydatnej, a przy tym bardzo kosztownej (150 tys. zł!) koncepcji zagospodarowania miejskiego zalewu, opracowanej przez firmę Nizio Design.

Przed obecnymi i przyszłymi władzami Łęczycy stoją inne, znacznie ważniejsze zadania, realizacja których posiada kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania miasta oraz zdrowia i poprawy jakości życia jego mieszkańców jak np. rozpoczęta przez wiele lat odkładana modernizacja miejskich wodociągów czy podjęcie działań związanych z rozbudową sieci gazowej w mieście.

W imieniu członków naszego Stowarzyszenia protestujemy i nie zgadzamy się na podniesienie wszystkich stawek podatków od nieruchomości, prosząc Radnych Miejskich o wnikliwą ocenę zgodności ich podniesienia z oczekiwaniami mieszkańców naszego miasta.

Dokument podpisał zarząd SPZŁ: Sławomir Kołakowski i Teresa Budzińska.

Jak wyjaśnia Jakub Pietkiewicz, pełnomocnik burmistrza opublikowany dokument jest na razie tylko projektem budżetu uwzględniającym prospołeczne decyzje z 2016 roku podejmowane wspólnie z Radą Miejską.

O jego ostatecznym kształcie będą decydować łęczyccy radni. To właśnie te prospołeczne działania wymusiły korektę podatków, która została uwzględniona zarówno w projekcie budżetu jak projekcie uchwały określającej wysokość podatków lokalnych – wyjaśniał Jakub Pietkiewicz, pełnomocnik burmistrza.

DODTAKOWE PROSPOŁECZNE DZIAŁANIA PODJĘTE W 2016 ROKU, SKUTKUJĄCE WZROSTEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH TO:

1. zatrudnienie na umowę o pracę w Miejskim Ośrodku Opieki Społecznej opiekunek osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych - wzrost wydatków o 320 tys. zł w skali roku;
2. uwolnienie dodatku stażowego z wynagrodzenia zasadniczego pracowników instytucji podległych miejskiemu samorządowi - placówki oświaty, kultury, Urząd Miejski i w Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska – wzrost wydatków o 836 tys. złotych w skali roku.
Każde z tych działań podjętych w 2016 roku zostało poprzedzone uchwałą radnych Rady Miejskiej w Łęczycy. Radni akceptowali te zmiany i byli informowani o niebagatelnych skutkach finansowych podejmowanych decyzji.
3. Dodatkowo w bieżącym roku szkolnym o 146 tys. zł wzrosły koszty systemu oświaty w mieście. Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych to wzrost wydatków o 76 tys. zł., a zwiększona liczba klas w gimnazjum to wzrost kosztów o około 70 tys. zł.
4. W 2017 roku wzrośnie również koszt związany z opłaceniem pobytu w Domu Pomocy Społecznej mniej zamożnych, starszych osób - wzrost kosztów o 200 tys. zł rocznie.

Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące mogą być pokryte tylko i wyłącznie z bieżących dochodów. Wśród dochodów bieżących największym dochodem, na który gmina posiada bezpośredni wpływ, są wpływy z podatku od nieruchomości. To największe i najważniejsze źródło dochodów własnych, stanowiące w Łęczycy około 13% wszystkich pozyskiwanych środków nie było zmieniane od 2012 roku i znajduje się obecnie na niższym poziomie niż w większości sąsiednich samorządów – wyjaśnia Pietkiewicz.

By opisywane wcześniej rozwiązania społeczne były kontynuowane w budżecie miasta musi pojawić się dodatkowo ok 400 tys. złotych. Dlatego w budżecie na 2017 roku zaplanowane zostały nowe stawki podatków od nieruchomości zawierające korekty w wysokości:

5 groszy - grunty pod działalność gospodarczą (do wartości 0,86 zł w 2017 r.),
9 groszy - pozostałe grunty (do wartości 0,34 zł w 2017 r.),
5 groszy - lokale mieszkalne (do wartości 0,71 zł w 2017 r.),
4 grosze - lokale związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (do wartości 4,59zł w 2017 r.),
ok 5% wzrostu dla budynków pod działalność gospodarczą (do wartości 22,13 zł w 2017 r.),
2,2% wzrostu dla budynków zajętych na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym (do wartości 10,44 zł w 2017 r.),
5,2 % wzrostu dla pozostałych budynków (do wartości 7,37 zł w 2017 r).

Część radnych miejskich zauważyła, że pieniędzy tych należy poszukiwać gdzie indziej, tam, gdzie zdaniem radnym, były nieracjonalnie wydatkowane.

– Proszę nie robić sobie z przedsiębiorców dojnych krów, na zasadzie, że nie ma w budżecie pieniędzy na to czy na tamto przez głupie pomysły burmistrza, to się chce podnieść podatki. I proszę radnych, żeby nie głosowali za podniesieniem podatków, bo nie ma ku temu żadnych podstaw – apelował radny Marcin Zasada.

Głos, w imieniu członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łęczyckiej zabrał również Jan Budziński, były prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łęczycy. W jego wystąpieniu nie brakowało słów krytyki pod adresem włodarza miasta. Zauważył, że przedsiębiorcy kilkakrotnie blokowali niewłaściwe działania burmistrza, wymienił szereg trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorcy a także podkreślił, że wysokość podatków jest bardzo wysoka.

My reprezentujący przedsiębiorców lokalnych w sposób zdecydowany nie wyrażamy zgody na jakąkolwiek próbę zwłaszcza w tym trybie dyskutowania i wprowadzenia podwyższonych stawek podatków – mówił Jan Budziński.

Milczący nie pozostał radny Robert Łukasiewicz, który z kolei przypomniał, że poprzednia władza, nie sprzyjała lokalnym firmom.

Cztery lata temu jak wprowadzaliście podatki to praktycznie pojechaliście na maksa. W tym czasie była to pewnie szokująca podwyżka. Z tego co się dowiadujemy teraz to była bardzo duża podwyżka. Panie przewodniczący naprawdę się cieszę, że martwi się pan o przedsiębiorców, bo musze przyznać, że poprzednia władza wylała serce dla przedsiębiorców. Biedronka, Netto Rossmann i wiele innych marketów. Bardzo się cieszę, że wreszcie leżą Panu na sercu łęczyccy przedsiębiorcy. Nareszcie! – mówił nie bez ironii radny Robert Łukasiewicz.

Ostatecznie radni miejscy negatywnie zaopiniowali projekt uchwały. Przeciwko niemu zagłosowało ośmiu, opozycyjnych radnych: Paweł Kulesza, Marta Arkuszewska, Karol Zieliński, Tomasz Pijewski, Marek Jóźwiak, Andrzej Domagała, Marcin Zasada i Wojciech Wojciechowski. Tomasz Baranowski, Krzysztof Razik, Paweł Kurczewski, Robert Łukasiewicz i Zenon Koperkiewicz wstrzymali się od głosu.

Uchwała Rady Miejskiej o ewentualnej korekcie podatków będzie podejmowana na dzisiejszej sesji w dniu 2 grudnia br.
Ostatnio zmieniany: czwartek, 01 grudnia 2016 21:17