Menu

Podsumowanie pierwszego roku działalności samorządu łęczyckiego - burmistrz Krzysztof Lipiński - W cztery oczy (cz. 3/3)

  • Napisała 
W grudniu minął pierwszy rok działania łęczyckiego samorządu w kadencji 2014 – 2018. Miasto powoli budzi się z wieloletniego snu. Jakie podjęto działania, aby Łęczyca się rozwijała, a przyszłość prezentowała w kolorowych barwach? Zapraszamy do lektury trzeciej części „raportu" z działań „nowego" samorządu.

KULTURA, ROZRYWKA I SPORT

Chcemy wykorzystać część ze środków budżetowych na działania kulturalne. Kontynuujemy największe z projektów, które od lat wpisały się w krajobraz łęczyckiej kultury. Turniej rycerski czy Dzień Dziecka, któremu staramy się przywrócić dawna rangę to jedne z najważniejszych. Cieszą pojawiające się pozytywne opinie będące reakcją na zintensyfikowanie działań w tym zakresie. Jednak w najbliższych latach konieczna będzie zmiana formuły niektórych z nich.

Organizujemy i wspieramy imprezy o charakterze integracyjnym, pikniki rodzinne w łęczyckich szkołach i przedszkolach. Dbamy o istniejącą na terenie miasta infrastrukturę. Na terenach placów zabaw naprawiono i usunięto wszystkie zagrażające bezpieczeństwu elementy wyposażenia.

Dość istotnie zwiększone zostały nakłady na łęczycki sport. Jego kolosalne znaczenie jest bezsporne. To inwestycja w zdrową młodzież, zagospodarowanie czasu, zapobieganie patologiom. To również promocja miasta i powód do dumy, gdy młodzi mieszkańcy Łęczycy osiągają sukcesy.

Remontujemy i naprawiamy infrastrukturę sportową i myślimy o jej dalszej rozbudowie. Przygotowywane są plany budowy nowej hali sportowej na terenie miasta. Na bazie niewykorzystywanych pomieszczeń, po nieczynnej od kilkunastu lat kotłowni, w łęczyckim gimnazjum zostały dwa wyremontowane pomieszczenia. W jednym z nich powstała siłownia, z której będą korzystać stowarzyszenia sportowe. W drugim powstaną pomieszczenia przeznaczona dla młodych miłośników sztuk walki.

Planujemy także całkowicie nowe atrakcje dla mieszkańców. Po raz pierwszy mieszkańcy będą mogli pójść na łyżwy na lodowisko. Ta już przyjęta niezwykle entuzjastycznie inicjatywa jest właśnie przygotowywana. Od kilku dni miasto w okolicy Ratusza Miejskiego na Placu Kościuszki zostało przyozdobione nowymi ozdobami świetlnymi.

OŚWIATA

Działania jakie podejmowane są w tym zakresie mają przynieść efekt w postaci poprawy wyników dzieci i młodzieży osiąganych na zewnętrznych egzaminach. Przygotowywany jest program zaradczy. Już teraz szkoły otrzymały dofinansowanie na zintensyfikowanie zajęć w najbardziej newralgicznych obszarach. Z puli dodatkowych środków uruchomione zostały kolejne godziny matematyki. Od przyszłego roku organizacja pracy szkoły i komunikacja z urzędem zostanie wsparta programem komputerowym. Utrzymujemy małe klasy w łęczyckich szkołach, co powinno ułatwiać indywidualny kontakt uczniów z nauczycielem. Organizujemy warsztaty, szkolenia i konferencje dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych. Inspirujemy i zachęcamy do podejmowania dodatkowej aktywności i pozyskiwani środków zewnętrznych wszystkie placówki oświatowe i kulturalne. W tym roku we wszystkich przedszkolach uruchomione zostały ogródki ekologiczne, na które pozyskaliśmy środki z WFOŚ-u.

Staramy się zachęcać do aktywności Dom Kultury, Bibliotekę i Muzeum. Łęczycka biblioteka jest już jednym z liderów w województwie jeżeli chodzi o ilość dodatkowo organizowanych zajęć, konkursów, spektakli, spotkań autorskich i imprez.

Działania w oświacie to także zapewnianie inspiracji dzieciom i młodzieży oraz pomoc w realizacji ambitnych projektów. W łęczyckim gimnazjum uruchomione zostało koło mechatroniki, w którym młodzi łęczycanie poznają tajniki robotyki. O tym jak realny jest ten projekt przekonują nas osiągnięcia uczniów. Wygrana łęczyckich gimnazjalistów w prestiżowym międzynarodowym konkursie robotów Sumo Challenge to dowód na potencjał jaki drzemie w naszej młodzieży i na wysoką wartość każdego zaangażowania w podnoszenie ich kwalifikacji. W ten potencjał warto inwestować. Wspieramy zakup sprzętu i realizację projektów. Dzięki zakupowi drukarki 3D, łęczyccy uczniowie będą poznawać sposoby powstawania druku przestrzennego, budowy drukarek 3D. Rozszerzą swoje zajęcia o projektowanie i trójwymiarowy druk przedmiotów codziennego użytku.

Miasto Łęczyca wsparło w tym roku budowę pojazdu napędzanego energia słoneczną. Sukces wspieranej przez nas ekipy zapewnił naszemu miastu międzynarodową promocję. Na bazie tej pozytywnej relacji zawarta zostanie trójstronna umowa pomiędzy Miastem Łęczyca, Politechniką Łódzką oraz łęczyckim gimnazjum, w wyniku której prowadzone będą eksperymentalne zajęcia mające „zarażać" łęczycką młodzież gimnazjalną pasją i pobudzać ją do realizacji odważnych wyzwań.

DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE

Staramy pochylać się nad problemami mieszkańców Łęczycy. Od lat dzielność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej konsumuje znaczną, drugą za oświatą, cześć budżetu naszego miasta. Realne efekty podejmowanych działań to często ratunek dla życia ludzkiego w niezwykle trudnych sytuacjach życiowych. To wspieranie egzystencji, pomoc materialna i psychologiczna.

Ale działania prospołeczne to również pomoc łęczyckim rodzinom w zdobywaniu mieszkań na własność. Wróciliśmy na początku kadencji do słusznych rozwiązań zlikwidowanych przez naszych poprzedników. Wprowadzony w tym roku system 95% bonifikaty przy wykupie mieszkań komunalnych (80% w przypadku sprzedaży ratalnej) sprawi, że wiele rodzin poczuje się naprawdę właścicielami swoich domów.

W związku z pozyskanym dofinasowaniem, rozpoczęliśmy projektowanie i pierwsze prace zmierzające do powstania nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy, który będzie wznoszony przy ulicy Słowackiego. Efektem naszych działań będzie w przyszłości nie tylko zbudowanie nowoczesnego budynku, ale przede wszystkim poprawa zdrowia i zaradności życiowej osób, które będą w nim poddawane terapii. Warte jednak podkreślenia jest to, że nowy budynek Środowiskowego Domu Samopomocy, będzie pierwszym pasywnym budynkiem zbudowanym w naszym mieście i jednym z najnowocześniejszych budynków tego typu w Polsce. Obniżone zapotrzebowanie na energię połączone z zastosowaniem ogniw słonecznych sprawi, że będzie to wyraźny proekologiczny krok w zakresie funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej.

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE

Podjęliśmy pierwsze kroki w kierunku zainstalowania ekologicznego, energooszczędnego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej. Samofinansujący się z generowanych oszczędności projekt zakłada również inteligentne sterowanie ogrzewaniem w tych budynkach. Jesteśmy już po wstępnej fazie projektowej w przyszłorocznym budżecie zostaną zabezpieczone środki na wdrożenie tego programu.

Przygotowana została dokumentacja kompleksowego ocieplenia i przestawienia na miejskie ogrzewanie budynków komunalnych w mieście. Będziemy na ten cel pozyskiwać dofinansowanie. To działanie zapewni nie tylko efekt ekologiczny, ale również wizerunkowy przez poprawę wyglądu elewacji wybranych budynków w naszym mieście i komfort życia zamieszkujących w nich osób. Zadaniem tym obejmiemy co najmniej 8 budynków w mieście.

WYKORZYSTAĆ SZANSĘ

Korzystne położenie miasta w centralnej Polsce w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych to fakt. Do tego dokładamy piękną i niepowtarzalna historię miasta, oraz od niedawna przychylność władz miasta dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów. Połączenie tego z aktywnością samorządu może przynieść nie tylko skuteczną realizację wszystkich zakładanych i ujętych w budżecie zadań. To również szansa na wyjście poza horyzont celów krótkookresowych i początek korzystnych strategicznych zmian niosących korzyść wszystkim mieszkańcom naszego królewskiego miasta.
Ostatnio zmieniany: środa, 23 grudnia 2015 11:55