[ZDJĘCIA] Za nami VIII Sesja Rady Powiatu Łęczyckiego. Jakie uchwały podjęli Radni?

24 kwietnia odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu Łęczyckiego, podczas której Janusz Mielczarek – Starosta przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacje z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.


Następnie przyjęte zostały sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2018 oraz z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi. Ponadto zapoznano się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy na temat sytuacji ekonomicznej Szpitala
im. Św. Faustyny Kowalskiej za rok 2018.


W następnej kolejności podjęto uchwały dotyczące: wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy, oraz
do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Wprowadzono zmiany w Uchwale
Nr III/25/18 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2019 rok jak również zmiany w Uchwale Nr III/24/18 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2019 – 2028. Zatwierdzono także plany pracy Komisji stałych Rady Powiatu Łęczyckiego na rok 2019 oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.


Dokonano wyboru delegata do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, którym został Radny Wojciech Zdziarski. Wybrano również delegatów Powiatu Łęczyckiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej
w osobach: Radny Wojciech Zdziarski – czynnym i biernym prawem wyborczym, natomiast
z biernym prawem wyborczym, Radnych: Janusza Mielczarka oraz Małgorzatę Raczkiewicz.

Zobacz także

[ZDJĘCIA] Wypadek na Kochanowskiego w Gr…

Tragiczny wypadek na autostradzie A2. Sa…

Prawo i Sprawiedliwość odkryło karty. Kt…

Święto Wojska Polskiego – poznaj histori…

Akademia piłki nożnej z Wielkiej Brytani…

Szkolenie dla lekarzy, farmaceutów i pra…

Święto Kolorów i Festiwal Baniek Mydlany…

Portret Artura Braunera – wybitny produc…

[WIDEO + ZDJĘCIA] W Bratoszewicach odbył…

Poznaliśmy wykonawcę budowy Środowiskowe…

Zbliża się XXI Międzynarodowy Turniej Ry…

[WIDEO] Pożar domu w Wilczkowicach - zob…

Kilka minut dzieliło od tragedii - łęczy…

[ZDJĘCIA] Pożar domu w Wilczkowicach. Ws…

Już w najbliższy piątek w Piątku koncert…

Urząd Marszałkowski likwiduje białe plam…

Chwile grozy w Łęczycy - pijany 27-latek…

Kradzież w salonie samochodowym w Łęczyc…