Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku. Sprawdź terminy komisji lekarskich

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2019 r. i Zarządzeniem Nr 24/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Łęczyckiego zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 3 kwietnia 2019 r. do dnia 17 kwietnia 2019 r.


Na podstawie wezwań Burmistrza i Wójtów, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiać się będą przed Powiatową Komisją Lekarską, która orzekać będzie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w budynku: Dom Kultury w Łęczycy, Al. Jana Pawła II 11, 99-100 Łęczyca w następujących terminach:

 • Miasto Łęczyca: 03.04.2019 r. - 05.04.2019 r.
 • Gmina Grabów: 05.04.2019 r. i 08.04.2019 r.
 • Gmina Daszyna: 08.04.2019 r.
 • Gmina Piątek: 08.04.2019 r. – 09.04.2019 r.
 • Gmina Góra Św. Małgorzaty: 09.04.2019 r. – 10.04.2019 r.
 • Gmina Świnice Warckie: 11.04.2019 r.
 • Gmina Łęczyca: 11.04.2019 r. - 12.04.2019 r. i 15.04.2019 r.
 • Gmina Witonia: 15.04.2019 r.
 • Kobiety: 16.04.2019 r.


Do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wzywani będą mężczyźni urodzeni w roku 2000 oraz w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej będą również wzywane kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego lub kończą naukę w szkołach policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.


Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek posiadać:

 • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 • Aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,
 • Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.


WAŻNE!

Pomimo zniesienia powszechnego obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej pozostaje w mocy. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo odmawia poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Zobacz także

Trwa rekrutacja do Policealnej Szkoły …

[ZDJĘCIA] Za Duchem Kopernika i zapachem…

[ZDJĘCIA] Rozdano strażackie Oskary. Wśr…

[ZDJĘCIA] Z ostatniej chwili: Próba samo…

AKTUALIZACJA: porzucony samochód na środ…

Z ostatniej chwili: Alarm w bloku przy K…

Adam Jabłoński finalistą Wojewódzkiego K…

Noc Muzeów z łęczycka policją

MKLA Łęczyca: Dobra forma miotaczy

[Z OSTATNIEJ CHWILI] Renault wypadło z d…

Sukces Darii Zdziarskiej w ogólnopolskim…

[ZDJĘCIA] Wypadek na A2. Samochód uderzy…

UWAGA na oszustów! Udają pośredników szy…

Zajęcia w Bibliotece Gminnego Centrum Ku…

Witold Stępień - Marszałek Województwa Ł…

[WIDEO] Uważasz, że Wojtera jest winny? …

Gmina Daszyna: Dalsze czystki w urzędzie…

UWAGA: Ostatni moment na zapisy! Już jut…