Rajd "Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej" już 23 marca!

Dodane przez ELE24.net

W „Roku Młodych" w PTTK, Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej" w Łęczycy zaprasza wszystkich miłośników turystyki pieszej i dobrej zabawy na XVIII Rajd „POWITANIE WIOSNY NA ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ". Tegoroczne, wiosenne zmagania na turystycznych szlakach odbędą się na terenie Gminy Grabów. Podczas Rajdu zostaną przeprowadzone konkursy, w których drużyny będą walczyć o Puchar Wójta Gminy Grabów.


Warunki uczestnictwa

W Rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, placówki oświatowo - wychowawcze oraz uczestnicy indywidualni. Młodzież może uczestniczyć w rajdzie pod warunkiem pisemnego potwierdzenia jej udziału przez szkołę. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest zapewnienie opieki przez nauczyciela lub upoważnionej osoby dorosłej.


Organizacja Rajdu:

I Trasa piesza – ok.12 km

8:45 – zbiórka w sobotę 23 marca 2019 roku na Pl. T. Kościuszki w Łęczycy
9:00 – wyjazd na start Rajdu do miejscowości Piaski.
9:30 –13:30 – wędrówka na trasie: Piaski – Nagórki – Gać – Las w Siemszycach – Golbice – Chorki
13:30 – 15:00 - podsumowanie Rajdu
15:00 – powrót do Łęczycy
Planowany przyjazd do Łęczycy ok. godz. 16:00


II Trasa piesza – ok. 5,5 km

9:45 – zbiórka w sobotę 23 marca 2019 roku na Pl. T. Kościuszki w Łęczycy
10:00 – wyjazd na start Rajdu do miejscowości Zawada.
10:30 –12:30 – wędrówka na trasie: Zawada – Golbice – Borów – Chorki
12:30 – 13:30 - podsumowanie Rajdu
13:30 – powrót do Łęczycy
Planowany przyjazd do Łęczycy ok. godz. 14:30


Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona do 250 osób.


Obowiązuje kolejność zgłoszeń, bezwzględne pierwszeństwo mają szkoły i turyści indywidualni, którzy dokonają zgłoszenia w regulaminowym terminie!


Opłata na rzecz organizacji rajdu, w całości przeznaczona będzie na pokrycie kosztów transportu uczestników na miejsce startu Rajdu oraz powrót do Łęczycy i wynosi 10,00 zł od osoby. Opiekunowie grup zwolnieni są z opłaty na rzecz organizacji Rajdu. W przypadku nie zgłoszenia się na Rajdzie opłata na rzecz organizacji Rajdu nie będzie zwrócona.


Zgłoszenia imienne drużyn prosimy składać wraz z opłatą na rzecz organizacji Rajdu w siedzibie Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej" w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 10 w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2019 r.


Biuro Oddziału jest czynne w poniedziałek i czwartek w godzinach 16:00 – 19:00.


Drużyny, które zgłoszą się do konkursów walcząc o Puchar Wójta Gminy Grabów wezmą udział w bloku konkursów, imprez sportowo-zręcznościowych i wiosennych łamigłówkach.


Obowiązki uczestników:

  • Przebycie trasy rajdowej,
  • Stosowanie się do zaleceń organizatorów,
  • Przestrzeganie „Karty turysty",
  • Posiadanie apteczki przez drużynę,
  • Przestrzeganie regulaminu rajdu,
  • Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i ochrony przyrody.


Uczestnicy Rajdu otrzymają pamiątkowy znaczek. Każda drużyna biorąca udział w Rajdzie będzie mogła pochwalić dyplomem udziału w Rajdzie. Na zwycięskie drużyny czekają puchary i nagrody. Organizatorzy zapewniają potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej.


Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2019 r. ubezpieczeni są w Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie. Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK, nie są objęci ubezpieczeniem, a kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na osobie lub mieniu.


Postanowienia końcowe:
1.Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Pamiętajcie, że nie ma złej pogody, tylko trzeba się odpowiednio ubrać.
2.Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.


Zapraszamy do wspólnej zabawy!


info: PTTK

Zobacz także

[ZDJĘCIA] Rozdano strażackie Oskary. Wśr…

[ZDJĘCIA] Z ostatniej chwili: Próba samo…

AKTUALIZACJA: porzucony samochód na środ…

Z ostatniej chwili: Alarm w bloku przy K…

Adam Jabłoński finalistą Wojewódzkiego K…

Noc Muzeów z łęczycka policją

MKLA Łęczyca: Dobra forma miotaczy

[Z OSTATNIEJ CHWILI] Renault wypadło z d…

Sukces Darii Zdziarskiej w ogólnopolskim…

[ZDJĘCIA] Wypadek na A2. Samochód uderzy…

UWAGA na oszustów! Udają pośredników szy…

Zajęcia w Bibliotece Gminnego Centrum Ku…

Witold Stępień - Marszałek Województwa Ł…

[WIDEO] Uważasz, że Wojtera jest winny? …

Gmina Daszyna: Dalsze czystki w urzędzie…

UWAGA: Ostatni moment na zapisy! Już jut…

[ZDJĘCIA] Ślubowanie nowych radnych Rady…

[ZDJĘCIA] Uczniowie z "Czwórki…