Zmiany zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodane przez ELE24.net

Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Obecnie będzie ona świadczona każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

1. Poinformowanie osoby fizycznej zwanej dalej „osobą uprawnioną" o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.


Kto udziela pomocy prawnej?
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Adwokat lub radca prawny może z pewnych ważnych powodów odmówić udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.


Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:
1) bezpośrednio udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
2) w dowolnym terminie: telefonicznie pod numerem 885 106 060 lub listownie wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Plac Tadeusza Kościuszki 1. 99-100 Łęczyca


Wizytę w punktach należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu: 885 106 060.


Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Zespołu Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy, ul. Kaliska 13, pokój nr 112.


Punkt I – Nieodpłatna Pomoc Prawna

Adwokat
Poniedziałek – 8:00- 12:00
Wtorek – 8:00 – 12:00
Środa – 8:00 – 12:00 – co drugi tydzień na przemian z radcą prawnym


Radca Prawny
Środa – 8:00 – 12:00 – co drugi tydzień na przemian z adwokatem
Czwartek – 8:00 – 12:00
Piątek – 8:00 – 12:00


Punkt II – Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Fundacja Honeste Vivere Radca Prawny
Od poniedziałku do piątku – 12:00 – 16:00


info: UM Łęczyca

Zobacz także

[WIDEO, ZDJĘCIA] Procesja Bożego Ciała p…

Z OSTATNIEJ CHWILI: na autostradzie płon…

Łęczycki Klub Karate "Ippon": …

Mnóstwo atrakcji, koncerty i zabawy dla …

Pożar przy Belwederskiej. Na miejscu dwa…

Targi Rolne "W sercu Polski" j…

Jutro rusza Ogólnopolski Turniej Klasyfi…

Uczniowie "Logosa" zdawali egz…

Jakub Florczak z najlepszym wynikiem w P…

Strażacy nadal usuwają skutki ostatnich …

Zdobądź nową Odznakę Turystyczną "S…

[ZDJĘCIA] Kolejne maluchy trafiły do łęc…

Zbliża się wyścig kolarski „Solidarności…

[WIDEO] Zamordował 10-letnią dziewczynkę…

[ZDJĘCIA] Za nami XXI Przegląd Orkiestr …

Zbliżają się wakacje, policjanci edukują…

Pijany w sztok kierował auto, zatrzymali…

[ZDJĘCIA] „Radosna rodzina” świętuje w Ł…