„Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy” - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice!


Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy to placówka nowoczesna i w pełni przygotowana do realizacji zadań przed nią postawionych. Szczególną uwagę przywiązujemy do działań związanych z podnoszeniem jakości pracy naszej szkoły i programowania jej rozwoju, stałemu i systematycznemu doposażaniu w pomoce dydaktyczne.


Nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz duże zaangażowanie kadry pedagogicznej przekłada się bezpośrednio na osiąganie przez uczniów bardzo dobrych wyników edukacyjnych. Na przestrzeni lat 2008 - 2019 wyniki egzaminów zewnętrznych, tj. sprawdzianu klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego kształtowały się głównie na poziomie wyższym niż średnia dla województwa łódzkiego.


Tabela 1. Średnie wyniki z poszczególnych części egzaminu ósmoklasisty 2019

Część egzaminu
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania Średni wynik klasy w % Średnia dla woj. łódzkiego w  %
Język polski
50 pkt. 37,5 % 32%
Matematyka30 pkt. 37,5 % 39 %
Język angielski 60 pkt.32,75 % 37 %

Tabela 2. Średnie wyniki z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego 2019

Część egzaminu/ zakres Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania Średni wynik szkoły w % Średnia dla woj. łódzkiego w  %
​ Cz. humanistyczna Historia i WOS 32 pkt.​ 70,25 % 69%
​ Cz. humanistyczna Język polski​32 pkt.
50,75 % 53 %
​ Cz. matematyczno-przyrodnicza Matematyka 29 pkt. 78,5 % 41 %
​ Cz. matematyczna – przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze28 pkt58,75 % 58 %
Język angielski 40 pkt.80,25 % 57 %

Tabela 3. Średnie wyniki z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego 2018

Część egzaminu/ zakres Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania Średni wynik szkoły w % Średnia dla woj. łódzkiego w  %
Cz. humanistyczna Historia i WOS 32 pkt. 50,3 % 60%
Cz. humanistyczna Język polski32 pkt. 45 % 55 %
Cz. matematyczno-przyrodnicza Matematyka28 pkt.40,3 % 38 %
Cz. matematyczna – przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze 28 pkt 45,3 % 52 %
Język angielski 40 pkt.51 % 61 %

Tabela 4. Średnie wyniki z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego 2017

Część egzaminu/ zakres Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania Średni wynik szkoły w % Średnia dla woj. łódzkiego w %
Cz. humanistyczna Historia i WOS 32 pkt. 50,3 % 60%
Cz. humanistyczna Język polski32 pkt. 45 % 55 %
Cz. matematyczno-przyrodnicza Matematyka 28 pkt.40,3 %38 %
Cz. matematyczna – przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze28 pkt45,3 %52 %
Język angielski 40 pkt.51 % 61 %

Tabela 5. Średnie wyniki z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego 2016

Część egzaminu/ zakres Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania Średnia szkoły w % Średnia dla woj. łódzkiego w %
Cz. humanistyczna Historia i WOS 32 pkt. 76,1 % 66 %
Cz. humanistyczna Język polski32 pkt. 54,9 % 50 %
Cz. matematyczno-przyrodnicza Matematyka28 pkt.45,7 %42 %
Cz. matematyczna – przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze28 pkt54,8 %55 %
Język angielski 40 pkt.65,5 % 57 %
Język rosyjski 40 pkt.75,4 % Brak danych statystycznych

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Branżowa Szkoła I Stopnia w ZPE-W w Łęczycy – oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej


Uczniowie klasy III oddziału Zasadniczej Szkoły Zawodowej w SOSW w Łęczycy zgłoszeni zostali do egzaminu w zawodzie cukiernik – 4 osoby.

  • 100% uczniów zdało etap pisemny. Średnia ilość punktów to 67,25.
  • 100 % uczniów zdało etap praktyczny. Średnia ilość punktów uczniów to 95,5.


Świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe w kwalifikacji T.04 – Produkcja wyrobów cukierniczych, otrzymały 4 osoby (100% zdających). Dyplomy naszych absolwentów uzyskane tą drogą są honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.


Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w Powiecie Łęczyckim

Od 20 września 2017 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy, na mocy decyzji Starosty Powiatu Łęczyckiego i zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie, pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Łęczyckim. Głównym zadaniem działań ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka lub zagrożenia niepełnosprawnością, do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, w ramach realizacji Rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

Tabela 1.Wzrost liczebności uczestników Zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Rodzaj zajęć 2009 2015/2016 2016/20172017/20182018/20192020
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ​6 ​34 32 37 4250

Tabela 2. Wzrost liczebności dzieci w oddziałach przedszkolnych

Szkoła/placówka 2009 2015/2016 2016/20172017/20182018/20192020
Przedszkole ​4 ​13 ​13​11​918

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych szeroko współpracuje z innymi placówkami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami. W Placówce działa „Punkt konsultacyjny" dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Nauczyciele ZPE-W w Łęczycy współpracują z nauczycielami z innych placówek w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół ogólnodostępnych oraz konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji praktyk przez studentów kierunków pedagogicznych i wymiany doświadczeń z zakresu oligofrenopedagogiki. Są to m.in. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Społeczna Akademia Nauk oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Kadra pedagogiczna ZPE-W w Łęczycy dzieli się swoją wiedzą z przyszłymi pedagogami, pokazując im praktyczne aspekty pracy nauczyciela. Sama również podnosi swoje kwalifikacje. Placówka ściśle współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy włączył się w działania sieci współpracy i samokształcenia. Wspólnie z WODN w Zgierzu nasza Placówka w 2017 r. zorganizowała konferencje metodyczne dla nauczycieli szkół Powiatu Łęczyckiego. Ich głównym celem było wsparcie szkół w realizacji polityki oświatowej państwa oraz wskazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie wdrażać nową podstawę programową w ośmioletniej szkole podstawowej. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy wraz ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, zorganizował konferencję metodyczną, mającą na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności pedagogów, rodziców oraz pracowników innych instytucji. Tematyka dotyczyła aktualnych problemów i zagrożeń XXI wieku.


Oprócz projektów unijnych,ZPE-W w Łęczycy realizuje również projekty rządowe i innych instytucji państwowych.Są to. m.in. program „Aktywna tablica", „Moja wymarzona Ekopracownia" i „Książki naszych marzeń". W ubiegłym roku szkolnym braliśmy udział w projekcie „W Polskę zdrowo i kolorowo". Dzięki niemu uczniowie mogli wyjechać na 5-dniową zieloną szkołę. Z powodzeniem braliśmy udział w konkursach organizowanych przez Studium Prawa Europejskiego pt. „Szkoła Młodych Patriotów", „Szkoła dla Niepodległej". Uzyskaliśmy certyfikaty z obu edycji. Placówka na bieżąco zdobywa środki na modernizację i unowocześnianie bazy dydaktycznej oraz powiększanie księgozbioru i dostosowanie go do zainteresowań dzieci i młodzieży. W bieżącym roku szkolnym nasza szkolna biblioteka otrzymała wsparcie finansowe w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", dzięki któremu uczniowie mogą korzystać z najnowszych propozycji książkowych, oferowanych na rynku wydawniczym.

ZAPRASZAMY!!!

Zobacz także

[ZDJĘCIA] Straż pożarna interweniuje prz…

Spędź Dzień Kobiet z Gunners Security. P…

Młodzi piłkarze Magic Football Academy Ł…

Lotnik Łęczyca rozpoczyna walkę o utrzym…

Szok! Koronawirus w powiecie łęczyckim? …

Rozpoczyna się przebudowa drogi krajowej…

[ZDJĘCIA] Promocja książki Sylwestra Aug…

[WIDEO + ZDJĘCIA] Bal Karnawałowy roztań…

Szok! Atak na kobietę w Łęczycy! Sprawcą…

Tragiczne wieści ze szpitala. Nie żyje W…

Drugie miejsce dla drużyny ze Szkoły Pod…

[ZDJĘCIA] Reprezentanci MKLA Łęczyca wyr…

"Fiesta bez końca, czyli rowerem pr…

„Kod do przyszłości” w łęczyckiej Biblio…

[ZDJĘCIA] Festiwal Nauki i Zabawy w …

Ogłoszenie 3 z 5: Jest praca! Animex pos…

Hurtap Łęczyca przegrał w finale Młodzie…

[ZDJĘCIA] Drużyny z gminy Ozorków rywali…