Starosta Łęczycki w Wojewódzkiej Radzie do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Wojewoda Łódzki, Pan Zbigniew Rau powołał Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim. W skład Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia dla województwa łódzkiego oraz członkowie powołani przez Wojewodę Łódzkiego. Wśród członków Rady, jako przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, został powołany także Pan Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki.


W skład Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia dla województwa łódzkiego oraz członkowie powołani przez Wojewodę Łódzkiego:

  • Piotr Cieplucha - Dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; Przewodniczący Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim,
  • Magdalena Amrozik - p. o. Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
  • Robert Wilanowski - Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Paweł Goryński - przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
  • Katarzyna Szkopiecka - przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Łodzi,
  • Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak – przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego,
  • Janusz Mielczarek - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego,
  • Katarzyna Fortak - Karasińska - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców województwa łódzkiego.


Do głównych zadań Rady należy współpraca z wojewodą przy sporządzaniu regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych, uwzględniającej specyfikę potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa łódzkiego.


Na podstawie mapy regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.


Regionalna mapa potrzeb zdrowotnych oraz priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej służą wojewodzie m. in. do wydawania opinii o celowości utworzenia w województwie łódzkim nowych jednostek, udzielających świadczeń z zakresu hospitalizacji oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zobacz także

Gmina Piątek w 2019r. rozpoczęła realiza…

Stanisław August Thugutt w gronie Honoro…

W Łęczycy powstanie kolejny oddział żłob…

Za nami Turniej Halowej Piłki Nożnej „Sz…

Nowe fakty w sprawie wypadku w Chrząstów…

[ZDJĘCIA] Groźny wypadek na krajowej …

[WIDEO] 15-latki zdewastowały działkę! N…

[ZDJĘCIA] Straż pożarna interweniuje prz…

Spędź Dzień Kobiet z Gunners Security. P…

Młodzi piłkarze Magic Football Academy Ł…

Lotnik Łęczyca rozpoczyna walkę o utrzym…

Szok! Koronawirus w powiecie łęczyckim? …

Rozpoczyna się przebudowa drogi krajowej…

[ZDJĘCIA] Promocja książki Sylwestra Aug…

[WIDEO + ZDJĘCIA] Bal Karnawałowy roztań…

Szok! Atak na kobietę w Łęczycy! Sprawcą…

Tragiczne wieści ze szpitala. Nie żyje W…

Drugie miejsce dla drużyny ze Szkoły Pod…