Starosta Łęczycki w Wojewódzkiej Radzie do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Wojewoda Łódzki, Pan Zbigniew Rau powołał Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim. W skład Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia dla województwa łódzkiego oraz członkowie powołani przez Wojewodę Łódzkiego. Wśród członków Rady, jako przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, został powołany także Pan Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki.


W skład Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia dla województwa łódzkiego oraz członkowie powołani przez Wojewodę Łódzkiego:

  • Piotr Cieplucha - Dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; Przewodniczący Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim,
  • Magdalena Amrozik - p. o. Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
  • Robert Wilanowski - Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Paweł Goryński - przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
  • Katarzyna Szkopiecka - przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Łodzi,
  • Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak – przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego,
  • Janusz Mielczarek - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego,
  • Katarzyna Fortak - Karasińska - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców województwa łódzkiego.


Do głównych zadań Rady należy współpraca z wojewodą przy sporządzaniu regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych, uwzględniającej specyfikę potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa łódzkiego.


Na podstawie mapy regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.


Regionalna mapa potrzeb zdrowotnych oraz priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej służą wojewodzie m. in. do wydawania opinii o celowości utworzenia w województwie łódzkim nowych jednostek, udzielających świadczeń z zakresu hospitalizacji oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zobacz także

Porażka Lotnika za jeden punkt. Łęczycan…

[WIDEO] Zobacz materiał filmowy ze spotk…

[ZDJĘCIA] Odznaczenia i awanse dla Służb…

[ZDJĘCIA] Radosna Niepodległość w Topoli…

Górnik Łęczyca weźmie udział w turnieju …

Kiedy, gdzie i z kim? Sprawdź weekendowy…

Uwaga: Planujesz imprezę okolicznościową…

[ZDJĘCIA] Kolejne marzenie Agnieszki Frą…

Rusza zbiórka charytatywna "Widzew …

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mars…

Zawodnicy Lotnika Łęczyca z brązowym med…

[ZDJĘCIA] Święto Niepodległości w "…

Podium dla uczniów ze Szkoły Podstawowej…

[ZDJĘCIA] Święto Niepodległości w Przeds…

28. finał WOŚP – sztab przy Urzędzie Mie…

[ZDJĘCIA] Brutalne zabójstwo pod Łęczycą…

[ZDJĘCIA] Za nami spotkanie z kapłanem M…

Spotkanie z podróżnikiem Stefanem Czerni…