Szkolne

Zobacz komentarze
Nabór do szkół powiatowych. Przyjęto blisko 700 uczniów

Blisko 700 uczniów zostało przyjętych do Szkół Ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łęczyckiego. Większość uczniów kandydujących do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki, dostanie się do wybranej w pierwszej preferencji szkoły. W przypadku, gdy do...

Czytaj dalej
Zobacz komentarze
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych mają nowych dyrektorów

W środę, 17 lipca br. odbyły się posiedzenia Komisji Konkursowych na stanowiska Dyrektorów Powiatowej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Łęczycy oraz Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy.Komisje Konkursowe wybrały kandydatów na stanowiska dyrektoró...

Czytaj dalej
ELE24.net dodał(a) nowy news
Zobacz komentarze
Rekrutacja w Szkole „Logos" na rok szkolny 2019/2020

Prywatna Policealna Szkoła „LOGOS" w Łęczycy prowadzi nabór uczniów na nadchodzący rok szkolny 2019/2020 na następujących kierunkach: opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczn...

Czytaj dalej
Zobacz komentarze
Zapraszamy do bezpłatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZSP nr 1 w Łęczycy

​Jest to szkoła bezpłatna i zaoczna - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątek po południu i w sobotę (ul. Ozorkowskie Przedmieście 2). Jest to szkoła dla absolwentów szkoły podstawowej (stary system), dla absolwentów gimnazjów i uczniów technikum bądź liceum,...

Czytaj dalej
Zobacz komentarze
[ZDJĘCIA] Trwa projekt "Nowe kompetencje drogą do sukcesu na rynku pracy" w ZSP Nr 1 w Łęczycy

​Pomimo wakacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy trwają zajęcia w ramach projektu unijnego. W projekcie biorą udział uczniowie I i II klas Branżowej Szkoły I Stopnia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz uczniowie I, II i III klas Technikum Nr 1 im. K...

Czytaj dalej
Zobacz komentarze
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z najlepszymi wynikami z egzaminów ósmoklasisty w Łęczycy

Uczniowie szkół podstawowych, mogą oficjalnie ogłosić wakacje. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi podała wyniki egzaminów ósmoklasisty.Najlepiej napisali uczniowie klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy.SP4 najwyższe wyniki osiągnęła ...

Czytaj dalej
ELE24.net dodał(a) nowy news
Zobacz komentarze
W szkole „Logos" trwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

W Prywatnej Policealnej Szkole "LOGOS" w Łęczycy trwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 m.in. w zawodzie HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA. Dwuletnia nauka jest bezpłatna. Po ukończeniu kształcenia uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie h...

Czytaj dalej
ELE24.net dodał(a) nowy news
Zobacz komentarze
Prywatna Policealna Szkoła "Logos"" Za nami egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje

22 i 23 czerwca 2019 r. w Prywatnej Policealnej Szkole „LOGOS" w Łęczycy odbywał się egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny w roku szkolnym 2018/2019.Przed egzaminatorem OKE uczniowie wykonywali praktyczne zadania z zakresu świadczeni...

Czytaj dalej