Starosta Janusz Mielczarek

Zobacz komentarze
Uczeń I LO w Łęczycy nagrodzony przez Starostę Janusza Mielczarka i Radę Powiatu

Podczas XVI Sesji Rady Powiatu Łęczyckiego Janusz Mielczarek - Starosta Łęczycki oraz Sławomir Biniewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyckiego wręczyli podziękowania i dyplom uznania Kacprowi Pałczyńskiemu, zwycięzcy w finale 44. Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówcze...

Czytaj dalej
Zobacz komentarze
Starosta i Wójt Gminy Łęczyca podpisali list intencyjny w sprawie obsługi firm leasingowych

Dzisiaj (29 listopada) Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki i Jacek Rogoziński – Wójt Gminy Łęczyca podpisali list intencyjny w sprawie wdrożenia pilotażu, polegającego na reorganizacji pracy w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Łęczycy, zw...

Czytaj dalej
Zobacz komentarze
Finalizacja umowy na zakup aparatu do znieczulenia ogólnego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

W gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie delegacja Powiatu Łęczyckiego w składzie: Pan Janusz Mielczarek Starosta Łęczycki, Pan Wojciech Zdziarski Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego oraz Pani Renata Wilińska skarbnik Powiatu Łęczyckiego, podpisali umowę na zakup ...

Czytaj dalej
Zobacz komentarze
Starosta Łęczycki w Wojewódzkiej Radzie do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Wojewoda Łódzki, Pan Zbigniew Rau powołał Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim. W skład Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia dla województwa łódzkiego oraz członkowie powołani przez Wojewodę Łódzkiego. Wśród członków Rady...

Czytaj dalej
Zobacz komentarze
Powiat czeka na propozycję umowy i uchwałę intencyjną Gminy Łęczyca

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy doszło do podpisania umów o dofinansowanie modernizacji dróg na terenie powiatu łęczyckiego z Funduszu Dróg Samorządowych. Ze względu na propozycję zbyt krótkiego terminu realizacji zadania, zaproponowane przez Łódzki Urząd W...

Czytaj dalej
ELE24.net dodał(a) nowy news
Zobacz komentarze
[ZDJĘCIA + WIDEO] Zainaugurowano ważną inwestycję. Położono akt erekcyjny pod odbudowę grodu łęczyckiego

Rekonstrukcja dawnego grodu łęczyckiego oficjalnie rozpoczęto. Dzisiaj (28 września) w Tumie odbyła się uroczystość położenia aktu erekcyjnego.Wielu gości, w tym władze powiatu łęczyckiego ze Starostą Januszem Mielczarkiem i Wicestarostą Wojciechem Zdziarskim na czele, ...

Czytaj dalej
Zobacz komentarze
Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Łęczyckiego

26 czerwca 2019 r. odbyła się X Sesja VI kadencji Rady Powiatu Łęczyckiego. Jednym z ważniejszych punktów obrad było udzielenie Zarządowi Powiatu Łęczyckiego wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwały w s...

Czytaj dalej
Zobacz komentarze
Za nami Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego z udziałem Starosty Łęczyckiego

​W dniu 7 czerwca 2019 roku Starosta Łęczycki - Pan Janusz Mielczarek uczestniczył w Konwencie Powiatów Województwa Łódzkiego, który odbył się w pałacu Chojnata w Białej Rawskiej.Jednym z ważniejszych tematów poruszonych na Konwencie była trudna sytuacja finansowa szpit...

Czytaj dalej