Medal „Serce Dziecku" dla Edwarda Cymmera

Kapituła Dziecięco Młodzieżowa działająca przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka w Łodzi po raz kolejny przyznała niezwykle zaszczytne wyróżnienie, jakim jest Medal „Serce Dziecku", które jest najważniejszym regionalnym wyróżnieniem przyznawanym dla dorosłych przez dzieci. Przyznawane jest co roku osobom, instytucjom i organizacjom pracującym na rzecz dzieci w województwie łódzkim.


W tym roku medalem uhonorowany został Pan Edward Cymmer, który jest wieloletnim, niezawodnym przyjacielem uczniów i wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, zuchów i harcerzy, wszystkich dzieci niepełnoprawnych spotykających się na Nieprzetartym Szlaku ZHP w Stemplewie. Uroczystość wręczenia Medali odbywa się corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w miejscu szczególnym, bo pod pomnikiem Pękniętego Serca w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi przy ul. Przemysłowej, na terenie dawnego obozu koncentracyjnego dla dzieci. Coroczne spotkanie jest hołdem dla pomordowanych dzieci, a jednocześnie wspaniałą okazją do uhonorowania ludzi, którzy swoją pracą, zaangażowaniem, sercem i poświęconym czasem wspierają różnorodne działania na rzecz najmłodszych. W tym roku Kapituła, laureaci i zaproszeni goście spotkali się 31 maja na tej szczególnej uroczystości, podczas której świętowano również 40 lat istnienia Stowarzyszenia Komitet Dziecka, które jest pomysłodawcą Medalu „Serce Dziecku".


Wniosek o nadanie medalu Panu Edwardowi Cymmerowi złożyły dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Pan Edward zawodowo jest znanym i cenionym w okolicy lekarzem weterynarii, a także od wielu lat pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łęczyckiego. To człowiek wielkiego serca, który od wielu lat wspiera dzieci niepełnosprawne i zagrożone niedostosowaniem społecznym. Pan Edward jako Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łęczyckiego zawsze dokładał wszelkich starań, aby dzieci mieszkające i uczące się w Stemplewie miały należyte warunki do edukacji i wszechstronnego rozwoju. Jako członek Rady Powiatu popierał inicjatywy rozwoju placówki w Stemplewie, tj. rozbudowa bazy rehabilitacyjnej, w tym stajni i zaplecza do hipoterapii, pozyskanie nowego busa do transportu dzieci niepełnosprawnych, realizację licznych projektów z funduszy unijnych i PFRON, dzięki którym szkoła i internat zostały doposażone w sprzęt do rehabilitacji, pomoce dydaktyczne, komputery i tablice multimedialne, a także zrealizowano setki godzin zajęć wspierających dla dzieci: dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych. Pan Cymmer zawsze podkreślał swoje zainteresowanie losami dzieci, w tym dzieci potrzebujących tak szczególnej opieki, jak niepełnosprawni wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego w Stemplewie oraz dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie. W okresie swoich kadencji Radnego Powiatu Łęczyckiego wielokrotnie w ciągu każdego roku odwiedzał placówkę w Stemplewie goszcząc na takich uroczystościach jak zakończenie i rozpoczęcie roku szklonego, Dzień Edukacji Narodowej, Wielka Wigilia Integracyjna oraz Jubileusz 35-lecia Kształcenia Specjalnego w Stemplewie. Swoją obecnością, życzliwym nastawieniem, ciepłymi słowami kierowanymi do dzieci i kadry przyczynia się do budowania dobrej atmosfery. Poza tym dba o propagowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych w lokalnym środowisku i społeczeństwie, rozpowszechnia pozytywny wizerunek ZPEWiR w Stemplewie, podkreślając wkład pracy dyrekcji i wszystkich pracowników w edukację i wychowanie podopiecznych.


Pan Edward Cymmer nigdy nie odmawia pomocy, zawsze z otwartością i serdecznością wspiera słuszne dzieła podejmowane na rzecz innych. Aktywnie promuje wolontariat szkolny. Corocznie wspiera finansowo Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dając przykład wszystkim mieszkańcom gminy. Ponadto jest współorganizatorem dużego gminnego przedsięwzięcia, jakim jest coroczny wybór Człowieka Roku Gminy Świnice Warckie(osoby szczególnie zasłużonej dla społeczności lokalnej) oraz Młodzieżowego Wolontariusza Roku. Kierowany do dzieci i młodzieży konkurs na wolontariusza pozawala dostrzec zaangażowanych społecznie i chętnych do niesienia pomocy uczniów zarówno młodszych, jak i starszych klas wszystkich szkół z terenu gminy. Pan Edward jest jednym z organizatorów uroczystej gali,Członkiem Kapituły Konkursowej i fundatorem nagród. Co roku podczas tego wydarzenia reprezentuje Radę Powiatu Łęczyckiego podnosząc jego rangę i podkreślając zasługi Młodzieżowych Wolontariuszy.


Pan Edward Cymmer wspiera także działalność harcerską.W swoich wystąpieniach zawsze dziękuje za społeczną pracę instruktorom i harcerzom, za szerzenie idei braterstwa i harcerskiej wspólnoty. Jest zainteresowany działaniami harcerskich drużyn i zuchowych gromad. Zawsze ma czas na rozmowę z harcerzami i instruktorami, którzy przyjeżdżają do Stemplewa. Wielokrotnie fundował nagrody dla harcerzy uczestniczących w różnych konkursach, hufcowych Festiwalach Piosenki Zuchowej i Harcerskiej oraz Ogólnopolskich Zlotach Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku" ZHP w Stemplewie. Od kilkunastu lat nieodmiennie każdego roku odwiedza harcerzy podczas Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Stemplewie oraz Ogólnopolskiego Zlotu Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku" ZHP w Stemplewienie szczędząc im swojego czasu i zainteresowania.Propaguje ideały harcerskie, pozyskuje sympatyków i sprzymierzeńców. Za wsparcie udzielane harcerzom w roku 2012 został odznaczony Srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa ZHP.


Jest członkiem Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca" działającego na rzecz dzieci z placówki w Stemplewie i systematycznie od wielu lat wspomaga finansowo jego działalność. Poprzez swoją codzienną pracę również wspiera statutowe zadania Stowarzyszenia i ZPEWiR chociażby sprawując opiekę weterynaryjną nad końmi do hipoterapii.. Wspiera akcję„Zbieram, odkręcam, pomagam" zbierając osobiście plastikowe nakrętki, motywując do działania rodzinę i przyjaciół, organizując zbiórkę na terenie Starostwa i gminy Świnie Warckie. Zebrane nakrętki przeznaczane są na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci zZespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie oraz podopiecznych Stowarzyszenia.Pan Edward Cymmer w swych działaniach jest szczery i ofiarny. Za zasługi na rzecz Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca" został odznaczony znaczkiem "Przyjaciel Dziecka Specjalnej Troski" Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca" w 2012 r. oraz Medalem Pamiątkowym bitym w brązie za Zasługi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie.


Dzieci w Stemplewie znają i cenią Pan Edwarda. Zaprasza on wychowanków ze Stemplewa na rożne uroczystości i atrakcje organizowane dla dzieci w Łęczycy, tj. Dzień Dziecka, Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Majówka Zdrowia, Hubertus.


Dzięki postawie pana Edwarda Cymmera – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łęczyckiego wciąż zmienia się świadomość w powiecie na temat osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem. Pan Edward swoją otwarta i serdeczną postawą pokazuje, że każde dziecko, nawet słabe, nie zawsze sprawne, a także to, które uchodzi za trudne i niegrzeczne, zasługuje na właściwą opiekę, pomoc ze strony dorosłych, zrozumienie i troskę. Pan Edward Cymmer jest prawdziwym przyjacielem wszystkich dzieci, a jego postawa może być przykładem dla innych samorządowców i działaczy społecznych.


Gratulujemy odznaczenia tak zaszczytnym wyróżnieniem, jakim jest Medal Serce Dziecku.


Społeczność ZPEWiR w Stemplewie

Zobacz także

Wysyp firm specjalizujących się w uzyski…

W niedzielę Dzień Dawcy Szpiku w Górze Ś…

Strefa Płatnego Parkowania w centrum Łęc…

Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Po…

Zbliża się XXI Międzynarodowy Turniej Ry…

Za dwa tygodnie Dożynki Gminy Łęczyca. W…

[NOWE FAKTY] Groźny wypadek w Grabowie, …

[ZDJĘCIA] Wypadek na Kochanowskiego w Gr…

Tragiczny wypadek na autostradzie A2. Sa…

Prawo i Sprawiedliwość odkryło karty. Kt…

[ZDJĘCIA] Wakacyjne warsztaty artystyczn…

Święto Wojska Polskiego – poznaj histori…

Akademia piłki nożnej z Wielkiej Brytani…

Szkolenie dla lekarzy, farmaceutów i pra…

Święto Kolorów i Festiwal Baniek Mydlany…

Portret Artura Braunera – wybitny produc…

[WIDEO + ZDJĘCIA] W Bratoszewicach odbył…

Poznaliśmy wykonawcę budowy Środowiskowe…