Pierwszy rok nowej kadencji za nami – co udało się zrobić?

Rok temu – 21 listopada 2018 roku odbyła się I Sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Paweł Kulesza oraz 14 Radnych złożyło ślubowanie i tym samym rozpoczęta została nowa kadencja łęczyckiego samorządu. Okrągła rocznica jest idealną okazją do podsumowań i przedstawienia mieszkańcom rzeczy, których udało się dokonać oraz celów związanych z przyszłym rokiem.


Infrastruktura
Bez wątpienia największym tegorocznym przedsięwzięciem była inwestycja związana z ulicą Górniczą. Zadanie to kosztowało 3 359 867,61 zł, a w jego ramach przebudowany został cały odcinek wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej. Nowa droga odciąży ruch komunikacyjny z centrum Łęczycy, dając przy tym nową możliwość – zbudowania tzw. „ulicy Kolejowej" prowadzącej bezpośrednio od wyremontowanej Górniczej do ulicy Belwederskiej.


Drugą, wielomilionową inwestycją zmierzającą do końca jest budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Słowackiego. Zadanie to wynosi 2 152 500,00 zł, a obecnie prowadzone są tam roboty wykończeniowe.


Trzecią inwestycją, którą udało się w tym roku zakończyć jest budowa budynku mieszkalnego na ulicy Kaliskiej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W tegorocznym budżecie miasto Łęczyca zabezpieczyło 450 tys. zł na dokapitalizowanie spółki, co pomogło w zakończeniu budowy, dzięki czemu powstał nowy blok liczący 27 mieszkań. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5 mln 80 tyś.


Sport
Zakończoną w tym roku inwestycją jest także budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1. Od funkcjonujących przy pozostałych szkołach Orlików odróżnia je to, że daje możliwości treningowe dla lekkiej atletyki, dzięki bieżni, miejsca do skoku w dal czy rzutni do pchnięcia kulą. Nie zabrakło boiska, na którym można pograć w piłkę ręczną. Zadanie to wyniosło 825 101,22 zł, a sam plac poszerza ofertę sportową miasta.


Pozostając przy temacie aktywności fizycznej, przy Szkole Podstawowej nr 4 otwarta została strefa, na której zarówno seniorzy jak i młodsi mogą na świeżym powietrzu zadbać o swoje zdrowie. Nowy plac zapewnia możliwość ćwiczenia na siłowni plenerowej, a dla dzieci wyzwania o charakterze sprawnościowym – tunel z lin, pomost tunelowy czy zestaw do przeskoków.


W ramach poszerzania oferty sportowej dokonano zmian w funkcjonowaniu kortów miejskich, z których od maja korzystać może każdy i bezpłatnie, a zwiększona liczba animatorów na obiekcie gwarantuje ich przystępność. Dodatkowo, ustawiono budynki socjalne i magazynowe, dzięki którym zwiększono bezpieczeństwo i jakość użytkowania obiektu.


Oświata
Oświata to jedno z największych zadań realizowanych przez miasto. Wymaga ogromnych środków finansowych na rozwój i utrzymanie bazy placówek oświatowych. Miniony rok był czasem wyjątkowym dla łęczyckiej oświaty. Podjętych zostało wiele działań mających na celu zabezpieczenie potrzeb placówek oświatowych. Należy podkreślić, że subwencja oświatowa pokrywa jedynie połowę wydatków na ten cel. Nasz samorząd weryfikuje i stara się minimalizować koszty związane z realizacją zadań oświatowych tak, aby stworzyć optymalne warunki nauki, opieki oraz rozwoju umiejętności i talentów naszych najmłodszych mieszkańców.


Ponadto w nowym roku szkolnym zaplanowano przeniesienie sześciolatków do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Tym samym zwiększona zostanie liczba miejsc w przedszkolach dla najmłodszych dzieci.


Kultura i rozrywka
Dbając o sferę kulturalną, inwestycją już zakończoną są zakupione i zamontowane mobilne siedziska w Domu Kultury. Placówka została wyposażona w 120 foteli, które łatwo można złożyć lub rozłożyć, w zależności od zaistniałych potrzeb, a przy okazji gwarantując komfort widzom.


Podsumowując rok, nie sposób pominąć także tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Wydarzenie to zostało zorganizowane po raz pierwszy w dwóch miejscach – Parku Miejskim oraz Placu Tadeusza Kościuszki i spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony uczestników.


Odświeżenie w pamięci mieszkańców Zielonych Płuc Łęczycy i częstsze ich wykorzystywanie jest celem, który będzie kontynuowany. To właśnie w Parku Miejskim zorganizowany został Piknik Ekologiczny pn. „Łęczycka Eko-Liga" dedykowany dzieciom i młodzieży, podczas którego motywem przewodnim była ekologia właśnie. W szkołach i przedszkolach już prowadzony jest konkurs promujący dbanie o środowisko, który trwać będzie do końca tego roku.


Mając w świadomości historię budującą tożsamość Łęczycy, należy również wymienić tegoroczne obchody związane z 80. rocznicą Bitwy nad Bzurą, podczas której mieszkańcy obejrzeli inscenizację przedstawiającą odbicie Ratusza Miejskiego. Z okazji okrągłej rocznicy odświeżony po wielu latach został także Orzeł Biały znajdujący się przy Pomniku Bohaterów Walk nad Bzurą.


Z kolei kierując się chęcią poszerzania oferty wydarzeń kulturalnych przy jednoczesnym zacieśnianiu więzi lokalnej społeczności, po raz pierwszy zorganizowana została impreza o nazwie: „Retro Koła", która miała miejsce 3 lipca na Placu Tadeusza Kościuszki. Dzięki doskonałej współpracy wystawców, udało się zaprezentować mieszkańcom prywatne i zabytkowe pojazdy tworząc tym samym potencjał do kontynuacji w przyszłym roku.


Co dalej?
Rozpoczynający się drugi rok kadencji to kolejne cele i zamierzenia. Priorytetem jest bez wątpienia budowa wielorodzinnego budynku socjalnego na ulicy Wrzosowej. Budynek liczyłby 12 mieszkań, jednak podkreślić należy, że byłaby to długofalowa i wielomilionowa inwestycja.


Pozostałymi inwestycjami są budowa wcześniej wspomnianej tzw. „ulicy Kolejowej" czy przebudowa ulicy Dominikańskiej. Miasto podejmuje wszelkie starania o uzyskanie dofinansowań na te zadania.


Niemniej istotną potrzebą zmierzającą do realizacji w przyszłym roku jest sprawa zagospodarowania zalewów miejskich, które mają przygotowaną dokumentację projektową. Zakłada ona wykonanie projektu ciągu pieszego z kostki betonowej wraz z wykonaniem ścieżki edukacyjnej dla dzieci z tablicami edukacyjnymi, altany taneczno-koncertowej, stanowisk piknikowych, ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery oraz oświetlenia hybrydowego.


Temat ekologii i dbania o środowisko również w przyszłym roku powróci na tapet, dzięki funduszom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 62 581 zł na realizację zadania pod nazwą: „„Eko-Łęczyca – Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez propagowanie walorów miasta oraz edukację w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami". Środki te zostaną wykorzystane między innymi na rozmaite konkursy, takie jak: „Wykreuj swoją przestrzeń" polegający na kształtowaniu świadomości ekologicznej czy konkurs fotograficzny pn. „Tworzymy Eko-kalendarz Łęczycy".


Utworzony w 2018 roku Żłobek Miejski liczy 18 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. W związku z potrzebami mieszkańców okazują się one niewystarczające, w związku z czym podjęte zostały starania o utworzenie kolejnego oddziału na 25 miejsc dla dzieci, który ulokowany zostanie na I piętrze budynku Przedszkola Nr 2 w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 23. Na potrzeby tego zadania, w 2020 roku zaplanowano przebudowę pomieszczeń oraz kompleksowe ich doposażenie.


Z kolei za sprawą prac pielęgnacyjnych wykonywanych przez Jednostkę Budżetową „Zieleń Miejska" w tym roku dokonywane były nasadzenia kwiatów i krzewów na terenie Łęczycy. Działania te będą miały kontynuację w przyszłym roku, dzięki czemu estetyka naszego miasta ulegnie znacznej poprawie.


Podsumowanie
Burmistrz Paweł Kulesza przede wszystkim dziękuje Radzie Miejskiej za pierwszy rok wspólnej kadencji, podkreślając owocną współpracę.


– Był to rok wymagający. Kształtując w ubiegłym roku samorząd nowej kadencji, musieliśmy zacząć od fundamentów, czyli budżetu. Cieszę się, że wspólnie z Radą Miejską nam się to udało, której bardzo dziękuję za fachową pracę na rzecz miasta Łęczyca. Przed nami kolejny rok i kolejne wyzwania. Wierzę, że dzięki skutecznej kontynuacji przyczynimy się do realizacji tych celów – mówi Burmistrz – Mieszkańców proszę o zaufanie i wyrozumiałość. Niektóre z tych zadań, takie jak np. budowa wielorodzinnego budynku socjalnego, to ogromna inwestycja wymagająca przede wszystkim czasu, jednak jestem przekonany, że uda się ją sukcesywnie zakończyć.

Zobacz także

Rekordowy bieg Mateusza Grabskiego w Tor…

[ZDJĘCIA] Wielkie serce podopiecznej Prz…

Lotnik bez punktów w Sieradzu. Wicelider…

[ZDJĘCIA] Trwają sportowe ferie z MKLA Ł…

Kilkadziesiąt osób podjęło wyzwanie …

W niedzielę kolejne mecze Grabowskiej Li…

Trwają ferie zimowe w łęczyckiej bibliot…

Spotkanie z Podróżnikiem Marcinem Szymcz…

WAŻNE: Umowa na rozbudowę drogi krajowej…

ZAPROSZENIE: 14 lutego - Wieczorek Walen…

Za nami Posiedzenie Zarządu Powiatu Łęcz…

Kraksa na skrzyżowaniu ulic Ozorkowskiej…

Zbliża się kolejna akcja krwiodawstwa. K…

Wójt Gminy Daszyna Zbigniew Wojtera spot…

Policjanci skontrolowali Forda pod Witon…

W centrum Łęczycy powstaje nielegalne sk…

Policjanci rozbili kontrabandę w gminie …

[ZDJĘCIA] Radni Rady Gminy Łęczyca podję…