Prośba o weryfikację zgodności danych złożonych w deklaracjach śmieciowych

Zgodnie z informację uzyskaną z Ewidencji Ludności na dzień 1 marca 2019 r. na terenie Łęczycy zameldowanych było 14 062 osób. Ilość osób zamieszkujących na terenie miasta wynikająca ze złożonych deklaracji na dzień 1 marca 2019 r. wynosiła 11 734.


Można zatem domniemywać, że nie we wszystkich złożonych deklaracjach ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość została określona zgodnie ze stanem faktycznym.


Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są z opłat wnoszonych przez Właścicieli nieruchomości. Wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu Miasta Łęczyca uzależniona jest od ilości osób wykazanych w deklaracjach.


W związku z tym Łęczycanie ponoszą również koszty odbioru odpadów od osób, które nie wypełniają swoich obowiązków, zaniżają ilość mieszkańców w składanych deklaracjach i nie wnoszą opłat w należnej wysokości.


Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.


Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 (pok. nr 45), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).


Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Zobacz także

[ZDJĘCIA] Powstała wyjątkowa publikacja …

[ZDJĘCIA + WIDEO] Duży pożar w Śladkowie…

Jeszcze jeden wyjazd strażaków. Duży poż…

[ZDJĘCIA] Ponad 400 litrów krwi dla uczc…

Kolejny pożar w powiecie łęczyckim. Pali…

Pracowity dzień strażaków. Działania w M…

Aktualizacja: Samochód rozbił się o drze…

Z ostatniej chwili: Wypadek w Karsznicac…

Rekrutacja w Szkole „Logos" na rok …

PGE ostrzega: Uwaga na fałszywe e-maile …

Victoria Grabów: Zaproszenie na otwarty …

Zakończono nabór do szkół powiatowych. P…

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedago…

Co z przebudową drogi krajowej nr 91 w Ł…

Wypadek w Podgórzu. Przed osobówkę wbieg…

Już w niedzielę charytatywny koncert w G…

Rekrutacja w Szkole „Logos" na rok …

[PILNE] Pożar warsztatu meblowego w Piąt…