Stypendyści programu "Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy przyznano stypendium łącznie 28 uczniom z Technikum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Szkoły Branżowej I Stopnia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy. 28 osób otrzymuje dofinansowanie w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych".


Projekt ten realizowany jest w ramach ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych."


Stypendium przyznano uczniom którzy uzyskali średnią ocen wyższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2017/2018.


Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych.

Zobacz także

[DUŻO ZDJĘĆ] Za nami Ogólnopolski Dzień …

[ZDJĘCIA] Za nami XI Łęczyckie Mistrzost…

[ZDJĘCIA] I Liga Futsalu: LZS Bojano wyg…

Nowe instrumenty dla orkiestry dętej OSP…

[ZDJĘCIA] Niebezpieczny wypadek w Ostrów…

Z ostatniej chwili: Wypadek w Ostrówku, …

Ogólnopolski Dzień Sołtysa w Łowiczu. Go…

Od roku ukrywał się przed policją. 41-la…

[WIDEO] Łoś towarzyszył kierowcy na drod…

Podtrzymać dobrą passę i zrewanżować się…

[WIDEO i ZDJĘCIA] Wypadek na autostradzi…

Z OSTATNIEJ CHWILI: wypadek na autostrad…

Dwa wypadki w gminie Grabów. Dwie osoby …

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku. Spraw…

Z OSTATNIEJ CHWILI: wypadek w Odechowie…

Rajd "Powitanie Wiosny na Ziemi Łęc…

WAŻNE: Poważny wypadek w Kadzidłowej. Os…

Rekordowa WOŚP w Łęczycy. Dzisiaj wręczo…