W Zakładzie Karnym w Garbalinie rozmawiano o mediacji

W dniach 14 - 18 października br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, przeprowadzone zostało wzorem lat ubiegłych, przedsięwzięcie pn. „Mediacja w postępowaniu karnym". Bazując na zdobytym doświadczeniu, kadra kierownicza jednostki zorganizowała ponownie cykl spotkań tematycznych, mających za zadanie dotrzeć bezpośrednio do jak najszerszej populacji więźniów zainteresowanym tematem mediacji. Zaproszeni do współpracy prelegenci, skupiali się na promowaniu mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania wszelkich sporów, a przede wszystkim we wspomnianym postępowaniu karnym.


Cykl spotkań dotyczących powyższej materii, przeprowadzony został min. przez funkcjonariuszkę z jednostki penitencjarnej w Garbalinie, ppor. Kingę Olejniczak, a także przez zaproszonych do współpracy kuratorów z Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Łęczycy, tj. p. Danutę Pawlik oraz p. Aleksandrę Gabrysiak. Kluczową datą rozpoczynającą „Tydzień Mediacji w Garbalinie" był dzień 15 października br.. W tym to dniu, na specjalne zaproszenie dyrektora jednostki penitencjarnej w Garbalinie, inauguracji tematu mediacji dokonali nasi goście z Sądu Okręgowego w Łodzi, tj. p. Paweł Sydor, Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi oraz p. Grażyna Rybicka, zastępca Kuratora Okręgowego dla dorosłych Sądu Okręgowego w Łodzi.


„Tydzień Mediacji w Garbalinie" skorelowany został ponownie z Międzynarodowym Dniem Mediacji (Conflict Resolution Day). Jest to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów, tj. arbitrażu, mediacji, koncylidacji, itp. W Polsce pierwsze obchody pokojowego rozwiązywania sporów zorganizowano dopiero w 2008 roku. Trzeba zauważyć, iż temat mediacji nie dotyczy jedynie ludzi i spraw na tzw. „wolności", ale obejmuje także coraz częściej swym zasięgiem samych więźniów, odbywających już kary pozbawienia wolności za murami aresztów śledczych oraz zakładów karnych. Bazując wprawdzie na niezbyt długiej historii mediacji w Polsce, wzorem lat ubiegłych, w promocję mediacji włączyli się ponownie przedstawiciele wielu środowisk i organów państwowych. Mowa tu głównie o wykwalifikowanych mediatorach, sędziach, kuratorach sądowych, adwokatach oraz funkcjonariuszach Służby Więziennej.


Ideą i oczekiwanym efektem organizowanych prelekcji, spotkań, wykładów jest dowiedzieć się kiedy, gdzie i jak skorzystać z oferty mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania wszelkich sporów, także w postępowaniu karnym. Istotny jest jej przebieg i przede wszystkim jakie przyniesie wymierne korzyści dla każdego chcącego skorzystać z jej dobrodziejstwa. Cel do osiągnięcia to zawarcie porozumienia pomiędzy stronami konfliktu przy pomocy wykwalifikowanego mediatora, tak aby wymiar sprawiedliwości nie musiał wkraczać i rozstrzygać sporu. W drodze prowadzonej mediacji mogą być przecież rozpatrywane wszelakie kategorie spraw, głównie karne, cywilne oraz ds. nieletnich, rodzinnych, gospodarczych czy też stosunku pracy.


kpt. Adam Kowalski

Zobacz także

Niespokojny „listopadowy weekend” na dro…

Spotkanie promujące książkę "Łęczyc…

[ZDJĘCIA] W Szkole Podstawowej w Świnica…

WAŻNE: Pod Świnicami Warckimi znaleziono…

Wypadek w gminie Piątek. Kierowca od dwó…

[WIDEO + ZDJĘCIA] To dla Ciebie, Polsko…

[WIDEO] Zobacz, jak łęczycanie świętowal…

Wypadek ciężarówki pod Piątkiem. Na miej…

[ZDJĘCIA] Narodowe Święto Niepodległości…

Okazałe zwycięstwo Orlików, wygrany bara…

[ZDJĘCIA] Łęczycanie uczcili 101. roczni…

[ZDJĘCIA] Walczyli w wojnie polsko-bolsz…

Przewoził „lewe” papierosy przez Łęczycę…

Obchody Narodowego Święta Niepodległości…

[ZDJĘCIA] "MAGICZNE ŁÓDZKIE" -…

[ZDJĘCIA + WIDEO] Uczniowie oraz nauczyc…

„10 ważnych słów” – w niedzielę wyjątkow…

W poniedziałek uroczyste odsłonięcie tab…