„Widoczni - Bezpieczni w Środku Polski” - Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych w Szkole Podstawowej w Piątku

​W związku ze Światowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku wraz z Komendą Powiatową Policji w Łęczycy i Posterunkiem Policji w Piątku współorganizują happening pod nazwą "Widoczni - Bezpieczni w Środku Polski".


W okresie do 14 listopada chętni uczniowie z klas I – VIII podczas zajęć świetlicowych, pozalekcyjnych, plastycznych, w szkole i w domu, z udziałem rodziców, dziadków, rodzeństwa wykonywali prace plastyczne nt. „Widoczni - Bezpieczni" pod opieką p. B. Jankiewicz, wykonywali także plakaty oraz logotypy „Widoczni - Bezpieczni" podczas zajęć świetlicowych. Uczniowie utalentowani humanistycznie tworzyli prace literackie nt. bezpieczeństwa na drogach pod okiem p. E. Kucharskiej, p.J. Wojtak, p. A. Łempickiej – Kmieciak. Chętni uczniowie z klas VII – VII zainteresowani grafiką komputerową wykonywali ulotkę promującą p/h „Świeć przykładem na drodze" pod kierunkiem p. R. Wojciechowskiego i p. F. Bartosiaka.


Wyłoniono najlepsze prace: 

WYNIKI KONKURSÓW w związku z obchodami ŚWIATOWEGO DNIA PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH: Szkolny Konkurs Plastyczny „WIDOCZNI – BEZPIECZNI " w kat. klas I – III:

I miejsce - Maja Wujcik kl. I b

II miejsce – Zuzanna Stefaniak kl. I b 

III miejsce – Joanna Dysierowicz kl. III 

Wyróżnienie - Maja Biernaciak III b


Szkolny Konkurs Plastyczny „WIDOCZNI –BEZPIECZNI " w kat. klas IV –VIII 

I miejsce - Małgorzata Jątczak kl. VI a

II miejsce - Wiktoria Sitkiewicz kl. V b 

III miejsce - Michał Matusiak kl. VI b 

Wyróżnienie - Agnieszka Mrowińska kl. VII c - Maciej Karolak kl. V b


Szkolny Konkurs Literacki „WIDOCZNI –BEZPIECZNI " w kat. klas IV –VIII 

I miejsce - Daria Jóźwiak kl. VII b 

II miejsce – Aleksandra Adamiak kl. VI b 

III miejsce – Kinga Grzelak kl. VI b


Szkolny Konkurs Graficzny „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM " w kat. ulotka klas VII –VIII 

I miejsce - Łukasz Andrzejczak kl. VII c 

II miejsce - Tymon Barylski kl. VI a 

III miejsce - Jaku Błaszczyk VIII a


Ponadto w każdej klasie uczniowie pod kierunkiem swoich wychowawców wykonali gazetki ścienne pt. „WIDOCZNI – BEZPIECZNI". W okresie od 14 listopada 2019r. do 30 listopada 2019r. prace literackie i plastyczne w/w uczniów można podziwiać na środowiskowej wystawie pt. „WIDOCZNI - BEZPIECZNI" na parterze szkoły. Serdecznie zapraszamy.


W dniu 15 listopada 2019r. o godzinie 9.00 na holu II piętra odbył się apel „WIDOCZNI - BEZPIECZNI" z udziałem uczniów klas I – VIII pod opieką nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły, zainteresowanych rodziców, przedstawiciela prezydium Rady Rodziców, przewodniczącego Rady Gminy Piątek wraz z radnymi, policjantów KPP w Łęczycy i Posterunku Policji w Piątku, Prezesa OSP w Piątku wraz ze strażakami. Pani dyrektor K. Grabowska powitała przybyłych Gości: Komendanta Powiatowej Policji w Łęczycy mł. insp. Zbigniewa Gruszczyńskiego, Rzecznika Prasowego KPP w Łęczycy asp. Mariusza Kowalskiego, Kierownika Posterunku Policji w Piątku asp. sztab. Sebastiana Kieliszka,, Przewodniczącego Rady Gminy p. Daniela Gorącego, radnych – p. Agnieszkę Wójcik, p. Piotra Kalusińskiego, p. Tomasza Kucharczyka, Panią Prezes OSP Piątek Janinę Wejt – Świątkiewicz wraz ze strażakami OSP Piątek, przedstawiciela prezydium Rady Rodziców – p. Elżbietę Stróżewską wraz z rodzicami, uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych przedszkolaków z opiekunami Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku .


Po tym odbyło się przedstawienie słowno – muzyczne pt. „WIDOCZNI - BEZPIECZNI", które zaprezentowali uczniowie klas II pod kierunkiem nauczycieli: p. M. Kaczorkiewicz i p. Beaty Wójcik, . B. Szymczak, p. A. Sobór, p. J. Charusty. Cudne, barwne przedstawienie w formie montażu słowno – muzycznego apelujące o bezpieczeństwo na naszych drogach zachwyciło widzów. Pani dyrektor K. Grabowska podziękowała uczniom i nauczycielom za piękną lekcje nt bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zaapelowała, do młodych ludzi, by przekazywali swoją wiedzę w domach rodzinnych i życzyła zebranym, by było zawsze tyle samo powrotów co wyjść/wyjazdów z i do domu.


Pan Komendant KPP w Łęczycy podziękował za świadectwo troski o bezpieczeństwo, za wspaniałe lekcje bezpieczeństwa, za edukowanie społeczności szkolnej i lokalnej. Zaapelował do zebranych, o rozwagę i mądrość jako użytkowników dróg. Przypomniał, że odblaski, w tym także kamizelki to ogromne dobrodziejstwo, które ratuje życie tym, którzy noszą je w szczególności po zmroku. Apelował, za pośrednictwem uczniów, do rodziców i całej społeczności lokalnej o noszenie odblasków. Skierował podziękowanie do społeczności szkolnej za działania, które są wzorem do naśladowania.


Z kolei uczniowie klas pierwszych zostali obdarowani kamizelkami odblaskowymi ufundowanymi Ministerstwo Sprawiedliwości i odblaskami ufundowanymi przez KPP w Łęczycy w ramach działań „Odblaskowe Pierwszaki". Tradycyjnie policjanci wraz z przedstawicielem Rady Rodziców, wychowawcami klas, dyrektorem szkoły ubrali wszystkich pierwszaków w kamizelki odblaskowe prosząc jednocześnie o noszenie ich ,kiedy wyruszamy na drogi, szczególnie po zmroku. Ten fakt jest także symbolem przypominającym rodzicom o ważnym problemie – widoczny – bezpieczny, podkreśliła pani dyrektor K. Grabowska. Należy przyznać – uczniowie prezentowali się super.


Następnie p. dyrektor szkoły wraz z policjantami, p. E. Stróżewską, p. B. Szymczak wręczyli zwycięzcom konkursów: literackiego, plastycznego i graficznego dyplomy i nagrody (puzzle, gry planszowe i stolikowe, książki, kamizelki odblaskowe, odblaski, worki odblaskowe) ufundowane przez Radę Rodziców, policję, PZU, dyrektora szkoły.


Nieocenioną lekcją dla uczestników spotkania był pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaków OSP w Piątku pod bacznym okiem pani Prezes OSP J. Wejt – Świątkiewicz. Bardzo dziękujemy p. Prezes OSP i strażakom OSP Piątek za nadzwyczajną lekcje życia.


Po tym odbył się POKAZ – „SZKOLNA MODA Z ODBLASKIEM". Uczestniczyło w nim 36 uczniów z klas I – VIII. Przy rytmach muzyki uczniowie prezentowali, na szkolnym wybiegu, swoje stroje na różne okazje, niejednokrotnie w sposób zabawny, a jednocześnie wymowny. Wiele było przy tym oklasków, humoru, dobrej zabawy. Dziękujemy uczniom i rodzicom, którzy włączyli się w przygotowania odblaskowych strojów. Każdy uczestnik pokazu mody otrzymał odblaski ufundowane KPP w Łęczycy..


Pani dyrektor szkoły K. Grabowska otrzymała odblaskową kamizelkę zawierająca 100 odblasków, którymi obdaruje uczniów. Tak, właśnie Szkoła pragnie łączyć naukę poprzez zabawę. Może szybciej i łatwiej dotrzemy do naszych odbiorców bez względu na ich wiek, zaznaczyła pani dyrektor K. Grabowska.


Działania związane z obchodami dnia „WIDOCZNI – BEZPIECZNI" to wspólna praca wychowawców klas, rodziców, uczniów pod kierunkiem p. M. Kaczorkiewicz, p. B. Wójcik, p. dyrektor K. Grabowskiej, p. Bożeny Szymczak, p. Agnieszki Sobór, p. J. Charusty przy wsparciu, aprobacie i motywowaniu Komendy Powiatową Policji w Łęczycy, Posterunku Policji w Piątku, OSP Piątek – dziękujemy. Pani dyrektor zaapelowała do pieszych i kierujących o rozwagę, ostrożność i bezpieczne zachowania na drogach.


Po pokazie głos ponownie zabrał Komendant KPP w Łęczycy p. Z. Gruszczyński dziękując wszystkim za propagowanie bezpieczeństwa na drodze, za edukację w takim właśnie wydaniu, za dobre praktyki szkolne wypływające na środowisko lokalne - całej społeczności szkolnej, dziękując za innowacyjne podejście do problemu i efektywne działanie.


Po uroczystościach w szkole odbył się Marsz Milczenia w Środku Polski z logotypami – hasłami przygotowanymi w ramach zajęć klasowych, Happening w Środku Polski „WIDOCZNI - BEZPIECZNI". Przy Urzędzie Gminy dołączył do nas Wójt Gminy Piątek Pan Krzysztof Lisiecki. W samym środku Polski przy kopule Geometrycznego Środka Polski odbyła się rozmowa kierowana nt. „WIDOCZNI BEZPIECZNI W ŚRODKU POLSKI" prowadzone pod kierunkiem Wójta Gminy Piątek p. K. Lisieckiego, Komendanta KPP w Łęczycy p. Z. Gruszczyńskiego i dyrektora szkoły K. Grabowską w asyście policji KPP w Łęczycy i Posterunku Policji w Piątku.. Dobre rady kierowane do uczestników Happeningu uwrażliwiały oraz uświadamiały szkolnym i lokalnej społeczności na problemy bezpieczeństwa na drogach. Pani dyrektor podziękowała wszystkim uczniom, nauczycielom, dyrekcjom, rodzicom, pracownikom niepedagogicznym społeczności Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku, ZSMR im Walk nad Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku oraz Szkole Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, że dzięki współpracy z KPP w Łęczycy, Posterunkiem Policji w Piątku władzami samorządowymi i strażakami możemy wspólnie troszczyć się o bezpieczne wyjścia i powroty z i do domu. Niech nam wszystkim i całej społeczności lokalnej towarzyszy myśl, że „widoczny to bezpieczny".


Z kolei nauczycielki: p. M. Sobieraj, opiekun Samorządu Uczniowskiego p. E. Kucharska wraz z delegacją S.U. udali się na parafialny cmentarz, by zapalić znicze na grobach tragicznie zmarłych w wypadkach drogowych. Tutaj chwila zastanowienia nad grobami uzmysławia młodym ludziom jak ważne jest noszenie odblaskowych emblematów oraz przestrzeganie wszystkich zasad.


Nasi goście wpisali się także do szkolnej kroniki, dzięki czemu tworzymy i zapisujemy karty historii naszej szkoły –naszego środowiska.


Przez cały dzień cała społeczność szkolna nosiła odblaskowe kamizelki i różne odblaski, by w taki sposób apelować do dorosłych o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a odblaski to mądrość, rozwaga i troska o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg.


Przebieg powyższych działań koordynowały: p. dyrektor szkoły Krystyna Grabowska i koordynator ds. bezpieczeństwa, nauczycielka - p. Bożena Szymczak Zapraszamy za rok, podsumowała pani dyrektor K. Grabowska.

Zobacz także

[ZDJĘCIA] Wielkie serce podopiecznej Prz…

Lotnik bez punktów w Sieradzu. Wicelider…

[ZDJĘCIA] Trwają sportowe ferie z MKLA Ł…

Kilkadziesiąt osób podjęło wyzwanie …

W niedzielę kolejne mecze Grabowskiej Li…

Trwają ferie zimowe w łęczyckiej bibliot…

Spotkanie z Podróżnikiem Marcinem Szymcz…

WAŻNE: Umowa na rozbudowę drogi krajowej…

ZAPROSZENIE: 14 lutego - Wieczorek Walen…

Za nami Posiedzenie Zarządu Powiatu Łęcz…

Kraksa na skrzyżowaniu ulic Ozorkowskiej…

Zbliża się kolejna akcja krwiodawstwa. K…

Wójt Gminy Daszyna Zbigniew Wojtera spot…

Policjanci skontrolowali Forda pod Witon…

W centrum Łęczycy powstaje nielegalne sk…

Policjanci rozbili kontrabandę w gminie …

[ZDJĘCIA] Radni Rady Gminy Łęczyca podję…

[ZDJĘCIA] Trwa Sesja Rady Gminy Łęczyca…