Za nami konferencja „Potencjał jednostki w obliczu trudnych doświadczeń życiowych”

Dodane przez ELE24.net

31 maja 2019 roku w sali widowiskowej łęczyckiego Domu Kultury odbyła się konferencja pn. „Potencjał jednostki w obliczu trudnych doświadczeń życiowych". Organizatorem tego wydarzenia była Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łęczycy. Przedsięwzięcie patronatem objął Starosta Powiatu Łęczyckiego, Burmistrz Miasta Łęczyca oraz Prezes Sądu Rejonowego w Łęczycy.


Konferencja była zorganizowana dla osób pracujących w tak zwanych zawodach pomocowych m.in.: kuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów. Celem tego przedsięwzięcia było przedstawienie i wskazanie możliwych rozwiązań sytuacji kryzysowych, w których człowiek radzi sobie wykorzystując własny potencjał oraz przy wsparciu zewnętrznym. Podczas konferencji przedstawiono tematy dotyczące osób uzależnionych, bezdomnych, opuszczających zakłady karne oraz dotyczący młodocianych matkach. Nie zabrakło informacji związanych z prawami człowieka oraz potencjału mediacji. Zasób wiadomości mogliśmy usłyszeć od: mł. insp. Włodzimierza Sokołowskiego Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka, p. Marka Kotlickiego dyr. Domu Socjalno – Treningowego Fundacji AlterMed CPZiPU, p. Anny Grabarczyk – Kuczkowskiej – Fundacja REZILIANS, p. Katarzyny Majdy i p. Piotra Wieczorkowskiego – Fundacja POMOST z Zabrza, p. Barbary Tokarskiej – Stowarzyszenie MONAR OLTiRU w Łodzi, p. Moniki Pujan, która jest mediatorem z listy Sądu Okręgowego w Łodzi. Wśród prelegentów byli również: p. Dariusz Sobieski – Fundacja Subvenio z Łodzi, p. Edyta Sabicka – Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, która wystąpiła z tematem - „Autyzm, przemoc a koncepcja resilience". Był z nami p. Gabriel Majchrzak, autor książki „Niemożliwe nie istnieje". Na zakończenie głos zabrał p. Artur Bryński, mówiąc, o wartości i sile relacji wychowawczej w oparciu o doświadczenia wychowawcy w domu dziecka.


Wśród gości tego wydarzenia byli: Janusz Mielczarek Starosta Powiatu Łęczyckiego, Prezes Sądu Rejonowego w Łęczycy p. Wojciech Wysoczyński, Kurator Okręgowa p. Grażyna Rybicka oraz Kurator Okręgowa p. Aneta Stachecka.


Szczególne podziękowania składamy p. Oldze Kurowskiej, Dyrektor Domu Kultury w Łęczycy, za pomoc w organizacji tego wydarzenia.


info: KPP w Łęczycy

Zobacz także

W niedzielę Dzień Dawcy Szpiku w Górze Ś…

Strefa Płatnego Parkowania w centrum Łęc…

Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Po…

Zbliża się XXI Międzynarodowy Turniej Ry…

Za dwa tygodnie Dożynki Gminy Łęczyca. W…

[NOWE FAKTY] Groźny wypadek w Grabowie, …

[ZDJĘCIA] Wypadek na Kochanowskiego w Gr…

Tragiczny wypadek na autostradzie A2. Sa…

Prawo i Sprawiedliwość odkryło karty. Kt…

[ZDJĘCIA] Wakacyjne warsztaty artystyczn…

Święto Wojska Polskiego – poznaj histori…

Akademia piłki nożnej z Wielkiej Brytani…

Szkolenie dla lekarzy, farmaceutów i pra…

Święto Kolorów i Festiwal Baniek Mydlany…

Portret Artura Braunera – wybitny produc…

[WIDEO + ZDJĘCIA] W Bratoszewicach odbył…

Poznaliśmy wykonawcę budowy Środowiskowe…

Zbliża się XXI Międzynarodowy Turniej Ry…