Za nami Posiedzenie Zarządu Powiatu Łęczyckiego. Ponownie dyskutowano o ZPEWiR w Stemplewie

14 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Łęczyckiego. Jednym z pierwszych punktów było wręczenie aktu mianowania Pani mgr Izabeli Kubiak, nauczycielce ZPEW w Łęczycy, która 16 grudnia 2019 r. zdała egzamin na nauczyciela mianowanego.


Pani Izabela Kubiak w obecności Pana Starosty oraz całego ZPŁ złożyła uroczyste ślubowanie, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach oświatowych. Zarząd Powiatu życzył nominowanej nauczycielce pomyślności w ubieganiu się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Nauczyciel mianowany to trzeci (po stażyście i nauczycielu kontraktowym) stopień awansu zawodowego. Kolejnymi są nauczyciel dyplomowany i profesor oświaty.


Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu, w obecności Radnych Powiatowych ze Świnic Warckich oraz Dyrekcji Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, dyskutowano o sprawach związanych z propozycją działań naprawczych, zmierzających do zbilansowania kosztów utrzymania placówki.

Należy przypomnieć, że otrzymywana z budżetu Państwa subwencja oświatowa w latach wcześniejszych pokrywała wydatki płacowe dla kadry nauczycielskiej oraz personelu obsługującego, jednakże w ostatnim czasie nastąpiły niekorzystne zjawiska, na które samorządy nie mają wpływu, a które rzutują na deficyt ZPEWiR i innych placówek oświatowych w Powiecie Łęczyckim oraz w innych powiatach w Polsce. Dla tej jednej placówki oświatowej, jaką jest ZPEWiR w Stemplewie, planowane wydatki będą wyższe w 2020 roku od naliczonej subwencji o blisko 2,450 mln zł.


Sytuacja finansowa i narzucone rozwiązania systemowe wpływają na dużą konieczność wprowadzenia oszczędności, wpływają one na odchodzenie od dotychczasowych standardów np. w oświacie i służbie zdrowia. Mogą także spowodować, że wpłynie to na stagnację wielu placówek oraz wydolność samorządów powiatowych, a także może spowodować zastój inwestycyjny i gospodarczy. Powiat jest jednostką, która w dużej mierze realizuje zadania zlecone, nie mając, tak jak inne samorządy (np. miasta czy gminy) wyraźnych dochodów z podatków lokalnych i dlatego niedoszacowanie kosztów i brak zwiększonego finansowania ze strony Budżetu Państwa, przy zwiększającym się zakresie zadań, wpływa na zadłużanie się i deficyt budżetowy samorządów.


Uczestnicy spotkania byli zgodni, że obecna sytuacja wymaga rozmów z osobami, które wpływają na kształtowanie prawa w Polsce, w tym z parlamentarzystami reprezentującymi mieszkańców Powiatu Łęczyckiego.

Zobacz także

[ZDJĘCIA] "Medytacje nad talerzem…

UWAGA: Praca! Animex poszukuje pracownik…

[ZDJĘCIA] Za nami dziewiętnasty Turniej …

[ZDJĘCIA] Dzień otwarty w Przedszkolu nr…

"Dzień otwarty" w Szkole Podst…

Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Mini…

Odczyt "Zginął za Polskę", czy…

[ZDJĘCIA] Uczniowie „Czwórki” programują…

[WIDEO, ZDJĘCIA] W Szkole Podstawowej Nr…

Policjanci spotkali się z pracownikami b…

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Minis…

Jeszcze w tym roku w Łęczycy powstaną ko…

[AKTUALIZACJA] Czołowe zderzenie aut w K…

Ewa Różańska i Marek Szymański z kwalifi…

[AKTUALIZACJA] Wypadek pod Piątkiem, zde…

W piątek bezpłatne spotkanie dotyczące f…

Młodzi piłkarze Górnika 1956 Łęczyca naj…

Zbliża się muzyczny wieczór wybuchowy w …