[ZDJĘCIA] Hala logistyczna w Zakładzie Karnym w Garbalinie oficjalnie otwarta. Pracę dostanie kilkudziesięciu osadzonych

Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie nastąpiło uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku nowo powstałej hali logistycznej, sfinansowanej całkowicie ze środków celowych, pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, w ramach realizacji programu „Praca dla więźniów". Tym samym po sfinalizowaniu wszystkich formalności proceduralnych, od stycznia 2020 roku, na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie przybędą kolejne miejsca pracy. Kontrahent współpracujący z zakładem, Fabryka Mebli Dariusz Mikołajczyk, zatrudniał będzie docelowo w branży meblarskiej 60 więźniów.


Uroczystego przecięcia wstęgi inaugurującego otwarcie hali dokonali: płk. Włodzimierz Jacek Głuch – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, ppłk Bartłomiej Turbiarz – Zastępca Rzecznika Prasowego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Dariusz Mikołajczyk – Prezes Firmy Fabryka Mebli Dariusz Mikołajczyk, Tomasz Czynszak - Prezes Firmy Girder z Włocławka (wykonawca hali) oraz gospodarz uroczystości płk Grzegorz Tomaszewski. W trakcie otwarcia, poświęcenia hali dokonali: Ks. Dziekan Sławomir Sobierajski – Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy oraz Ks. Włodzimierz Stanisław Kosiacki – Kapelan Zakładu Karnego w Garbalinie.


W roku 2016, z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, Służba Więzienna rozpoczęła realizację tego programu „Praca dla więźniów". Zakład Karny w Garbalinie, jako jedna z wielu jednostek penitencjarnych w skali naszego kraju, nie przypadkowo został wytypowany do wdrożenia w życie jego założeń. Garbalin wybrano przede wszystkim dlatego, iż jednostka posiada atrakcyjne położenie w tzw. centrum Polski. Korzystna lokalizacja - usytuowanie poza terenem zurbanizowanym, natychmiastowy dostęp do DK Nr 91 i pobliskich węzłów autostrady A1 i A2, a także istotne rezerwy terenowe zakładu karnego, pozostawiły przysłowiowe pole do popisu aktualnym i przyszłym inwestorom, chcącym podjąć współpracę z miejscową Służbą Więzienna. Jednostka w Garbalinie to zakład karny typu półotwartego, w którym procesowi resocjalizacji poddawani są dorośli mężczyźni, zarówno recydywiści penitencjarni jak i odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Dodatkowym atutem przemawiający za dokonanym wyborem był fakt, iż w ramach okręgu łódzkiego, jednostka od wielu już lat przoduje w podejmowanych działaniach, mających rzeczywiste odzwierciedlenie w skali zatrudniania osadzonych i to zarówno na terenie samej jednostki jak i poza nią u kontrahentów i pracodawców zewnętrznych.


22 listopada 2018 roku, dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu kadry kierowniczej, podpisana została umowa pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Firmą GIRDER sp. z o. o. z Włocławka, na budowę hali produkcyjnej. Zgodnie z zapisem rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych nastąpić miało już na początku grudnia ubiegłego roku i tak też się stało. Zakończenie budowy i oddanie do użytku hali nastąpiło z końcem października 2019 roku. Powierzchnia użytkowa hali wynosi 1.200 m2..


Reasumując trzeba zauważyć, iż najważniejszym elementem oddziaływania na każdego człowieka czy też na ludzi skazanych i przebywających w realiach izolacji penitencjarnej, tj. w zakładach karnych czy też aresztach śledczych jest praca. Jest to niepodważalny filar żmudnego i złożonego procesu resocjalizacji każdego więźnia. Wybudowanie hali i uruchomienie w niej linii produkcyjnej, przyniesie wymierne korzyści dla każdej strony zaangażowanej w realizację programu „Praca dla więźniów". Głównie Ministerstwu Sprawiedliwości i podległej Służby Więziennej, kontrahentowi zatrudniającemu więźniów, a przede wszystkim ogółowi społeczeństwa. Zgodnie z założeniami programu w pierwszej kolejności do zatrudnienia w nowo wybudowanej hali produkcyjnej kierowani będą przede wszystkim ci więźniowie, którzy posiadają bieżące lub zaległe zobowiązania alimentacyjne oraz posiadający ciążące na nich „inne" zobowiązania finansowe.


kpt. Adam Kowalski

Zobacz także

[ZDJĘCIA] Wielkie serce podopiecznej Prz…

Lotnik bez punktów w Sieradzu. Wicelider…

[ZDJĘCIA] Trwają sportowe ferie z MKLA Ł…

Kilkadziesiąt osób podjęło wyzwanie …

W niedzielę kolejne mecze Grabowskiej Li…

Trwają ferie zimowe w łęczyckiej bibliot…

Spotkanie z Podróżnikiem Marcinem Szymcz…

WAŻNE: Umowa na rozbudowę drogi krajowej…

ZAPROSZENIE: 14 lutego - Wieczorek Walen…

Za nami Posiedzenie Zarządu Powiatu Łęcz…

Kraksa na skrzyżowaniu ulic Ozorkowskiej…

Zbliża się kolejna akcja krwiodawstwa. K…

Wójt Gminy Daszyna Zbigniew Wojtera spot…

Policjanci skontrolowali Forda pod Witon…

W centrum Łęczycy powstaje nielegalne sk…

Policjanci rozbili kontrabandę w gminie …

[ZDJĘCIA] Radni Rady Gminy Łęczyca podję…

[ZDJĘCIA] Trwa Sesja Rady Gminy Łęczyca…