Zmiany zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodane przez ELE24.net

Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Obecnie będzie ona świadczona każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

1. Poinformowanie osoby fizycznej zwanej dalej „osobą uprawnioną" o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.


Kto udziela pomocy prawnej?
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Adwokat lub radca prawny może z pewnych ważnych powodów odmówić udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.


Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:
1) bezpośrednio udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
2) w dowolnym terminie: telefonicznie pod numerem 885 106 060 lub listownie wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Plac Tadeusza Kościuszki 1. 99-100 Łęczyca


Wizytę w punktach należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu: 885 106 060.


Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Zespołu Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy, ul. Kaliska 13, pokój nr 112.


Punkt I – Nieodpłatna Pomoc Prawna

Adwokat
Poniedziałek – 8:00- 12:00
Wtorek – 8:00 – 12:00
Środa – 8:00 – 12:00 – co drugi tydzień na przemian z radcą prawnym


Radca Prawny
Środa – 8:00 – 12:00 – co drugi tydzień na przemian z adwokatem
Czwartek – 8:00 – 12:00
Piątek – 8:00 – 12:00


Punkt II – Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Fundacja Honeste Vivere Radca Prawny
Od poniedziałku do piątku – 12:00 – 16:00


info: UM Łęczyca

Zobacz także

[ZDJĘCIA] „Radosna rodzina” świętuje w Ł…

Już dzisiaj Festyn „Radosna rodzina” u O…

[Z OSTATNIEJ CHWILI] Policja i straż poż…

[ZDJĘCIA + WIDEO] Pożar w Łęczycy - czar…

Scena czeka - zgłoś swoje dziecko na min…

Oszustka z Łęczycy oskarżona! Zarzucono …

Dzielnicowi przekazali najmłodszym wakac…

[WIDEO, ZDJĘCIA] Pozrywane dachy, powalo…

[ZDJĘCIA] Pierwszoklasiści z "Jedyn…

Szukasz pracy? Jest oferta dla Mechanika…

Daszyna: Pijani motorowerzyści zatrzyman…

Ponad 180 tys. złotych dla Miasta Łęczyc…

Podpisano umowę na przebudowę Górniczej…

Nadciągają burze z gradem! Wydano ostrze…

Zbliża się kolejna edycja Turnieju Łuczn…

Już w sobotę Festyn „Radosna rodzina” u …

Z OSTATNIEJ CHWILI: ciężarówka roztrzask…

Spędź wakacje z biblioteką. Robotyka i e…