wersja testowa serwisu
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24
  • Restauracja
  • BHP Łęczyca

60 000 złotych na "Zdalną Szkołę" w gminie Góra Św. Małgorzaty

komputer-dzieci-radosc

Gmina Góra Świętej Małgorzaty w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 otrzymała 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów.

Zakupionych zostało 30 laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

źródło: UG Góra Św. Małgorzaty