wersja testowa serwisu
  • Restauracja
  • BHP Łęczyca
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24

Absolutorium dla wójta Gminy Gidle

mikrofon

Podczas XXVIII Sesji Rady Gminy w Gidlach 7 lipca 2020 r. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie udzielenia absolutorium oraz wotum zaufania dla Wójta Gminy Gidle za rok 2019. Udzielenie Wójtowi absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego.

Podjęcie uchwał poprzedzone było debatą nad „Raportem o stanie Gminy Gidle za rok 2019". Potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta, są z pewnością także pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 2019 rok.

Wójt Gminy Gidle podziękował Radzie Gminy, sołtysom, kierownikom i pracownikom Urzędu oraz jednostek organizacyjnych podległym gminie za współpracę przy wykonywaniu zadań własnych gminy.

Przypominamy o możliwości oglądania relacji z sesji na żywo oraz nagrań archiwalnych.

Źródło: Gmina Gidle