Biedronka wycofuje ze sprzedaży partie mięsa drobiowego! W kurczakach wykryto Salmonellę

chicken-3212144_1280
Pixabay

Po słodyczach marki Kinder, teraz informujemy o zagrożeniu w związku z mięsem drobiowym. Jak poinformował GIS, w wyniku przeprowadzonych badań właścicielskich firmy „DROBEX" wykryto Salmonella Enteritidis w tuszach drobiowych, z których wyprodukowano elementy mięsa drobiowego. Te trafiły do sieci popularnych marketów "Biedronka". Szczegóły w poniższym artykule. 

Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy. W związku z tym GIS zaleca, by nie spożywać produktów z partii wskazanej w komunikacie, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu niżej wymienionych produktów, należy skontaktować się z lekarzem.

  • Świeża Ćwiartka Vacum, nr partii: 215622, termin przydatności do spożycia: 10.04.2022
  • Świeży filet z piersi kurczaka map​, nr partii: 215622​, termin przydatności do spożycia: 11.04.2022

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Jeronimo Martins Polska S.A. podjęło decyzję o wycofaniu produktów i poinformowaniu klientów o szkodliwych produktach przez wywieszenie komunikatu w sklepach.

Wydano decyzję nakazującą wycofanie kwestionowanego mięsa z obrotu oraz zobowiązano producenta do podjęcia kroków zapobiegających zanieczyszczenie produktów.

Organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii z obrotu.