Najważniejsze wideo w ele24

Bliskie, znajome, skuteczne. Jak Koła Gospodyń Wiejskich pomagają w walce z przestępczością

Bliskie, znajome, skuteczne. Jak Koła Gospodyń Wiejskich pomagają w walce z przestępczością

Koła Gospodyń Wiejskich znane są ze swojego zaangażowania w budowę silnych społeczności lokalnych. Przez swój bezinteresowny wkład w organizację różnych wydarzeń i akcji, organizacje te są napędową integracji, współpracy i edukacji środowisk wiejskich. Teraz, dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Sprawiedliwości, KGW stały się także miejscem, w którym przekazywane są informacje dotyczące przeciwdziałania przestępczości oraz jest szerzona wiedza na temat możliwość form pomocy dla ofiar przestępstw.

Fundusz Sprawiedliwości od kilku lat przeznacza na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem niemal 100 milionów złotych rocznie. Już blisko ćwierć miliona osób skorzystało z tej pomocy w ponad 300 ośrodkach w całej Polsce, finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Jednak, oprócz pomocy osobom pokrzywdzonym równie istotne jest zapobieganie sytuacjom, w których dochodzi do przestępstwa. Takie działania również wpisują się w cele Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz realizuje je poprzez edukację i promocję. Stara się trafić do grup społecznych, które oddziałują na lokalne społeczności, żeby przekazywać informację o swojej działalności. Są to na pewno Koła Gospodyń Wiejskich. 

KGW w walce z przestępczością

KGW to zwykle grupa kilkudziesięciu kobiet, zwykle bardzo aktywnych społecznie, które najlepiej znają swoją społeczność i jej potrzeby. Pracują zupełnie za darmo – gotują, ozdabiają, organizują. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w całym kraju są znane ze swojej aktywności w lokalnych społecznościach, które dzięki nim mogą się integrować, wspierać i wzajemnie od siebie uczyć.

- Kół Gospodyń Wiejskich jest już w Polsce blisko 12 tysięcy, a jeśli weźmiemy pod uwagę ich aktywność, widzimy jak wielki potencjał w nich drzemie. I my – jako Fundusz Sprawiedliwości – postanowiliśmy wykorzystać ten potencjał do tego, by dotrzeć do jeszcze większej grupy osób, które są lub mogą być ofiarami przestępstwwyjaśnia Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości nadzorujący działania Funduszu Sprawiedliwości. – Stąd pomysł naboru na dofinansowanie działalności kół. My dajemy im większe możliwości działania, a one realizują przeróżne projekty, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie przestępczości oraz pokazanie, jak działa Fundusz Sprawiedliwości i jaką szybką i bezpłatną pomoc mogą uzyskać ofiary przestępstw.

Finansowanie profilaktyki i promocji

To zadanie jest realizowane przez niemal 2 tysiące KGW w całej Polsce podczas wydarzeń, spotkań, szkoleń, prelekcji czy festynów, które dostały dofinansowanie w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o przekazanie informacji w regionach, wśród lokalnych społeczności, o możliwości skorzystania z pomocy Funduszu Sprawiedliwości oraz o działaniach związanych z zapobieganiem przestępstw, takich jak np. lichwa i inne oszustwa, cyberprzestępczość, wypadki komunikacyjne, a wreszcie – przemoc domowa czy szkolna.

KGW organizując wydarzenia dla lokalnych społeczności, przekazują te informacje. Jest to łatwy sposób na zachęcenie mieszkańców do uczestnictwa i zapoznania się z informacjami na temat działań podejmowanych w ramach funduszu. Celem takich wydarzeń jest nie tylko przybliżenie tematu, ale przede wszystkim dotarcie do tych osób, którym wydaje się że są bezsilne wobec przemocy lub innych przestępstw. 

KGW – skuteczne, bo bliskie i znane

- Koła gospodyń wiejskich to ważne ośrodki aktywizacji społecznej, współpracy międzypokoleniowej, gdzie przekazywana jest nie tylko wiedza i tradycja, ale także kształtują się lokalne grupy wsparcia, które pozwalają zapobiegać wielu negatywnym zjawiskom w danej społeczności, takim jak np. wykluczenie społeczne czy różnego rodzaju przestępstwa – oszustwa, przemoc w rodzinie czy przestępczość wobec dzieci podkreśla wiceminister Romanowski.

Tak mocno zintegrowane środowiska pozwalają na wykrycie wielu zagrożeń, nawet na bardzo wczesnym etapie. Kobiety, jako z natury empatyczne, lepiej widzą co się wokół nich dzieje i potrafią szybko zareagować.

- Kluczowe jest to, by te osoby wiedziały, co mogą w takiej trudnej sytuacji zrobić, do kogo się zwrócić zauważa Marcin Romanowski. Z drugiej strony, organizowane przez nich spotkania, które wprost dotyczą przestępczości, przeciwdziałaniu jej i pomocy pokrzywdzonym, dają możliwość szerzenia tej wiedzy wśród lokalnych społeczności.

Z tego powodu, wspierając Koła Gospodyń Wiejskich, Fundusz Sprawiedliwości, przyczynia się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dane gminy, ale również wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego.