wersja testowa serwisu

Boże Ciało 2021. Jak wyglądało w gminie Witonia?

Boże Ciało 2021

W dniu 3 czerwca 2021 r. uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa uroczyście obchodzili wierni z Parafii pw. św. Katarzyny Dziewicy Męczennicy w Witoni. 

Mszę świętą celebrowali ksiądz proboszcz Zbigniew Łuczak i ksiądz kanonik Zbigniew Olton. Tak jak w roku ubiegłym ze względu na pandemię procesja była skromniejsza i przeszła tylko wokół kościoła. Uczestniczyli w niej strażacy z ochotniczych straży pożarnych wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Wójtem Gminy Witonia Mirosławem Włodarczykiem oraz bielanki z rodzinami i parafianie.