wersja testowa serwisu

Budowa kompostowni odpadów zielonych i przebudowa ul. Dominikańskiej i Związku Walki Zbrojnej. Władze Łęczycy złożyły kolejne wnioski na dofinansowania

pieniadze2

Miasto Łęczyca w ramach programu Polski Ład złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie basenu. Z racji tego, że w pierwszej edycji pilotażowego naboru można zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w ubiegłym tygodniu miasto złożyło dwa dodatkowe wnioski.

Budowa kompostowni odpadów zielonych

Pierwszy wniosek dotyczy realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury gospodarki odpadami poprzez budowę kompostowni odpadów zielonych oraz zakupu kompostowników przydomowych w ilości ok. 725 sztuk. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 4 800 000 zł, a kwota wnioskowanych środków to 3 280 000 zł.

Przebudowa ulic Dominikańskiej i Związku Walki Zbrojnej

Drugi wniosek dotyczy przebudowy dwóch ulic – Dominikańskiej i Związku Walki Zbrojnej – chodników dla pieszych oraz zatok parkingowych i zjazdów indywidualnych. Szacowana wartość inwestycji wynosi 2 462 168 zł, a wnioskowane środki to 2 339 059,60 zł. Przewidywany okres realizacji inwestycji to 12 miesięcy.

źródło: UM Łęczyca