Budżet Obywatelski Łęczyca 2023: Poznaliśmy projekty, wkrótce start głosowania

ratusz-leczyca-3

Wkrótce rusza głosowanie na Budżet Obywatelski Łęczyca 2023. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Łęczycy do wzięcia udziału w głosowaniu, które będzie trwać od 26 września do 5 października br. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (pon., śr., czw. 7.30-15.30, wt. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00).

Głosowanie będzie odbywać się jedynie w formie papierowej, na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania, na których zostaną umieszczone numery i nazwy projektów. Każdy mieszkaniec Łęczycy będzie mógł oddać jeden głos poprzez wypełnienie i wrzucenie karty do głosowania do urny znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz na parterze budynku Ratusza Miejskiego.

Karty do głosowania są dwustronne, na drugiej stronie karty należy złożyć podpis oraz podać datę wypełnienia karty. Karty będą wydawane przez pracownika urzędu. Kart nie będzie można wynosić poza siedzibę urzędu. Kolejność projektów na karcie do głosowania ustalono na podstawie daty ich złożenia w Urzędzie Miejskim w Łęczycy.

W ramach łęczyckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok dopuszczono do głosowania 6 projektów. Poniżej przedstawiamy listę projektów wraz z określonym przez wnioskodawcę opisem projektu, jego lokalizacją oraz szacunkowym kosztem.

Wszystkie opisy do projektów są zgodne z treścią złożonych projektów:

Projekt Nr 1. Biblioteka w plenerze

Opis projektu: Projekt polega na zakupie książek dla dzieci i dorosłych, czytników ebooków, mobilnego wózka na książki oraz leżaków, parasoli, namiotu w celu utworzenia biblioteki
w plenerze wykorzystując tereny zielone.

Plenerowa biblioteka może być wykorzystywana podczas Majówki Zdrowia, w grach terenowych, kiermaszach, itp. Będzie sprzyjać w nawiązywaniu kontaktów i ośmieleniu mieszkańców do sięgania po książki.

Projekt ten pomoże uświadomić rodzicom, jak ważny dla dziecka jest kontakt z literaturą. Pozwoli również przyjemnie spędzić czas mieszkańcom miasta, a szczególnie opiekunom
z dziećmi.

Proponowana lokalizacja projektu: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy

Szacunkowy koszt: 35 000,00 zł

Projekt Nr 2. Cykl spotkań dla seniorów miasta Łęczyca (Organizator – Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku)

Opis projektu: Zadanie polegać będzie na organizowaniu spotkań seniorów z policjantem, strażakiem czy bankowcem, aby dowiedzieć się jak nie dać się oszukać m.in. „na wnuczka:, jak nie zatruć się czadem, jak bezpiecznie pobierać pieniądze z banku. Seniorzy chętnie dowiedzieliby się jak dbać o swoje zdrowie, jak radzić sobie z samotnością, depresją, jak pielęgnować seniora w zdrowiu i chorobie. Dlatego potrzebna są także spotkania
z pracownikiem MOPS w Łęczycy pielęgniarką środowiskową, rehabilitantem, lekarzami.

Cykl spotkań ma mieć charakter edukacyjny, każde ze spotkań będzie nagłośnione
w miejscowej telewizji Vectra, Boruta, na Facebooku, na stronie Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz będą wywieszane ogłoszenia w blokach spółdzielni mieszkaniowych
i wspólnot.

Tematy spotkań będzie można zgłaszać w siedzibie Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na kilka dni przed planowanym spotkaniem. Każdy z uczestników otrzyma na spotkaniu tematyczną ulotkę.

Proponowana lokalizacja projektu: Dom Kultury w Łęczycy

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł

Projekt Nr 3. Wymiana chodnika na ulicy Kwiatowej w Łęczycy

Opis projektu: Celem projektu jest usunięcie istniejącego chodnika wraz z utylizacją materiałów oraz położenie kostki brukowej „6" 10×20 szary prostokąt, na podsypce piaskowo – cementowej wraz z obrzeżami lub krawężnikami.

Prace zapewniłyby bezpieczeństwo dojścia do posesji mieszczących się nie tylko przy
ul. Kwiatowej, ale i pozostałych ulic „Osiedla Kwiatowego". Oprócz bezpieczeństwa realizacja projektu zdecydowanie poprawiłaby walory estetyczne Miasta Łęczyca.

Proponowana lokalizacja projektu: ulica Kwiatowa w Łęczycy

Szacunkowy koszt: 95 000,00 zł

Projekt Nr 4. Łęczyckie diabełki – ustawienie na terenie Miasta Łęczyca figur diabła Boruty

Opis projektu: Łęczyca kojarzona jest z legenda o diable Borucie. Zamiarem projektu jest uatrakcyjnienie turystyki poprzez ustawienie na terenie Miasta Łęczyca figur diabła Boruty
z lanego brązu o wysokości od 30 do 50 cm. Figurki będą przedstawiać diabła symbolizującego różne profesje.

Dodatkowo zostanie wydrukowane ok. 1000 sztuk mapy miasta z punktami, w których znajdują się figurki, na odwrocie mapy będzie zawarta krótka charakterystyka danej postaci.

Proponowana lokalizacja projektu: 9 punktów na terenie Miasta Łęczyca: przed Urzędem Miejskim, Ratusz, Zamek, Park Miejski (przy dwóch wejściach do parku), Al. Jana Pawła II, Ścieżka edukacyjna przy Zalewach miejskich, Szkoła Podstawowa nr 3, wejście na Stadion Miejski, Fontanna na Pl. Kościuszki.

Szacunkowy koszt: 98 000,00 zł

Projekt Nr 5. Droga dojazdowa do garaży ul. Dworcowa nr działek 424/10, 1292/21, 1292/37

Opis projektu: Celem projektu jest utwardzenie i wyrównanie drogi dojazdowej do garaży położonych przy osiedlu „Zacisze" przy ul. Dworcowej.

Według mieszkańców naprawa poprawi stan drogi dojazdowej do garaży zarówno dla pojazdów, jak i pieszych. Ponadto poprawi to wizerunek całego osiedla oraz ułatwi dojście do ścieżki spacerowej i funkcjonowanie garaży.

Proponowana lokalizacja projektu: ul. Dworcowa nr działek 424/10, 1292/21, 1292/37

Szacunkowy koszt: 100 000,00 zł

Projekt Nr 8. „Psia strefa" – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabaw i rekreacji

Opis projektu: Celem projektu jest budowa ogrodzonego wybiegu dla psów, na terenie którego właściciele czworonogów będą mogli spuszczać psy ze smyczy i pozwolić na ich bezpieczną rekreację.

Według wnioskodawcy w Łęczycy brakuje przestrzeni, w której psy mogą swobodnie biegać, bawić się, nie stwarzając jednocześnie zagrożenia dla pieszych, w tym dzieci czy osób starszych. Na terenie „Psiej Strefy" proponuje się instalację urządzeń służących do zabawy, m.in. kładki, podestu, palików do slalomu, tunelu itp. oraz obiektów małej architektury, jak: ławki dla właścicieli czy kosze na śmieci i zwierzęce nieczystości. Miejsce to służyć będzie ekspertom od behawiorystyki w celu tresury psów i ich właściwego wychowywania.

Budowa „Psiej Strefy" pozwoli na swobodne „wybieganie się" czworonogów, może również przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia miasta.

Proponowana lokalizacja projektu: Teren tzw. „Starego Parku" w Łęczycy

Szacunkowy koszt: 100 000,00 zł

źródło: UM Łęczyca