wersja testowa serwisu

Co z likwidacją ZPEWiR w Stemplewie? W Starostwie Powiatowym odbyły się kolejne spotkania w tej sprawie

b2ap3_large_starostwo

3 stycznia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy odbyły się trzy spotkania władz samorządowych powiatu tj. członków Zarządu Powiatu Łęczyckiego oraz przedstawicieli Rady Powiatu Łęczyckiego z Dyrekcją Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Kadrą Pedagogiczną tej placówki oraz Rodzicami uczniów uczęszczających do ZPEWiR w Stemplewie.

Podczas pierwszego ze spotkań Dyrektor placówki zapoznał władze powiatu z nowym programem naprawczym ZPEWiR w Stemplewie.

Na kolejnych dwóch spotkaniach władze powiatu rozmawiały z nauczycielami oraz przedstawicielami rodziców. Członkowie Zarządu zapoznali przybyłych z trudną sytuacją finansową Powiatu Łęczyckiego spowodowaną:

  1. Podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli o 9,6%, które to tylko częściowo zostały pokryte z budżetu Państwa (okazało się, że brakującą kwotę mają zapewnić samorządy).
  2. Podwyżkami minimalnych wynagrodzeń od 2020 r. do kwoty 2600 zł z wyłączeniem dodatku stażowego dotyczącymi pracowników obsługujących placówki oświatowe i pozostałe. Na tę podwyżkę Powiat również nie otrzymał żadnych środków finansowych z budżetu Państwa.
  3. Podwyżkami dodatku za wychowawstwo w minimalnej wysokości 300 zł. Rząd z jednym ze związków zawodowych uzgodnił kwotę i obarczył wypłatą tego dodatku samorządy, jednocześnie nie przekazując żadnych pieniędzy na ten cel.


Ponadto Zarząd Powiatu Łęczyckiego poinformował przybyłych rodziców i nauczycieli, że w chwili obecnej nadal trwają rozmowy z Dyrektorem ZPEWiR oraz analizy programów naprawczych wszystkich placówek oświatowych podległych Powiatowi Łęczyckiemu.

Do chwili obecnej nie podjęto żadnych decyzji związanych z likwidacją lub przekształceniem palcówki.