wersja testowa serwisu

Członkowie stowarzyszenia "Jesteśmy Razem" wybrali nowy zarząd

jestesmy
Gmina Lutomiersk/ Facebook

W środę, 28 maja po długim okresie zawieszenia działalności w związku z sytuacją epidemiczną odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia Koło Gminne Emerytów i Rencistów „Jesteśmy Razem".  Członkowie stowarzyszenia "Jesteśmy razem" spotkali się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku.

Zebraniu przewodniczyła Prezes Stowarzyszenia Barbara Bujnowicz. Okres sprawozdawczy dotyczył 2019 i 2020 roku działalności Stowarzyszenia i pracy jego Zarządu. W zebraniu udział wzięli: wójt gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski oraz sekretarz Liliana Kaleta. 

Uczestnicy zebrania zatwierdzili sprawozdanie finansowe i udzielili absolutorium zarządowi. Przyjęto również plan pracy na rok 2021. Dokonano także wyboru nowego zarządu stowarzyszenia w składzie: Anna Pękała – prezes, Aleksandra Łucka – zastępca prezesa, Wiesława Woźniczka – sekretarz oraz Barbara Bujnowicz – skarbnik.