wersja testowa serwisu
  • Wybory Prezydenckie 2020 - Urząd Marszałkowski w Łodzi - II tura
  • BHP Łęczyca
  • Restauracja
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24

Dbaj i nie niszcz! Zabytkowy park w Moszczenicy ma służyć wszystkim mieszkańcom

1e8a1c30-bcca-4f1c-9df7-97014e70e939

Od tego roku mieszkańcy Moszczenicy mogą cieszyć się odrestaurowanym zabytkowym parkiem. Całość prac kosztowała blisko milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych (1 650 000). Odremontowane alejki, mostek i nowe ławki przyciągają spacerowiczów. Niestety nie wszyscy potrafią zadbać o wspólne dobro – mówi ze smutkiem wójt Marceli Piekarek.

Do urzędników dotarły już pierwsze sygnały o zaśmiecaniu parku, niszczeniu roślinności i łamaniu prawa. - Chciałbym przypomnieć, że dość dużą kwotę przeznaczyliśmy z budżetu gminy, aby spełnić prośby mieszkańców dotyczące parku. To co teraz się dzieje jest niepokojące. Dlatego zwracam się z bardzo serdeczną prośbą o uszanowanie tego naszego dobra – apeluje wójt M.Piekarek.

Park jest miejscem ogólnie dostępnym i obowiązują w nim określone zasady – m.in. zakaz picia alkoholu i zaśmiecania terenu. Psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a ich właściciele muszą po nich posprzątać. Urzędnicy przypominają również, że teren objęty jest monitoringiem i jak zapewniają urzędnicy wszelkie akty wandalizmu lub łamania prawa będą zgłaszane odpowiednim służbom.

Gmina niedawno rozstrzygnęła przetarg na utrzymanie parku. Wykonawca będzie odpowiedzialny m.in. za sprzątanie i koszenie trawników, mycie ławek i tablic informacyjnych, utrzymanie drożności rowu melioracyjnego oraz całościowy nadzór nad parkiem. Ozdobą stawu sąsiadującego z parkiem jest podświetlana fontanna. Mieszkańcy pytają, kiedy zostanie ponownie włączona. – Niestety w tej chwili obowiązuje zarządzenie wojewody łódzkiego, które zakazuje włączania takich obiektów ze względów epidemicznych. Jeżeli prawo zostanie zmienione natychmiast uruchomimy fontannę – informuje wójt.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU GMINNEGO W MOSZCZENICY

§ 1. 1. Teren Parku Gminnego w Moszczenicy zwanym dalej „parkiem" stanowi własność Gminy

Moszczenica i administrowany jest przez Zarządcę parku.

2. Zarządcą parku jest Wójt Gminy Moszczenica.

§ 2. 1. Park wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego pod nr 691, jest przestrzenią publiczną,

dostępną dla wszystkich, pełni funkcje rekreacyjne, estetyczne, zdrowotne i osłonowe.

2. Teren parku jest monitorowany.

§ 3. 1. Spacerowanie po parku dozwolone jest wyłącznie po alejkach.

2. W trosce o historyczne i przyrodnicze walory parku, zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim

bezpieczeństwa wszystkich przebywających na terenie parku zabrania się:

1) wchodzenia na drzewa oraz rozkopywania gruntu;

2) kąpieli w zbiornikach wodnych;

3) grillowania, palenia ognisk, pozostawiania palących lub tlących się przedmiotów;

4) prowadzania psów bez smyczy, a psów ras niebezpiecznych bez smyczy i kagańca, ponadto

wprowadzający psy zobowiązani są sprzątać odchody po swoim psie oraz posiadać przy sobie zestaw do

uprzątnięcia psich odchodów;

5) jazdy wierzchem;

6) zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych użytkowników parku;

7) jazdy na rowerach, łyżworolkach, deskorolkach i innych pojazdach napędzanych siłą mięśni lub

wspomaganych napędem elektrycznym w sposób stwarzający niebezpieczeństwo dla innych

użytkowników;

8) wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów silnikowych, motorowerów z wyłączeniem pojazdów

inwalidzkich, pojazdów służb ratunkowych i porządkowych;

9) używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Zarządcy;

10) wnoszenia, używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody Zarządcy;

11) przebywania w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających;

12) umieszczania tablic, reklam, napisów, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych i promocyjnych

bez zgody Zarządcy;

13) prowadzenia handlu, z wyłączeniem handlu w trakcie imprez publicznych za zgodą Zarządcy.

§ 4. Korzystający z parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z parku

innym użytkownikom.

§ 5. W przypadku pogarszających się warunków atmosferycznych między innymi: burzy, silnego

porywistego wiatru, obfitych opadów atmosferycznych należy zachować szczególną ostrożność i opuścić teren

parku.

Źródło: Gmina Moszczenica