wersja testowa serwisu

Dotacje na termomodernizacje rozdane. Marszałek przekazał symboliczne czeki

Untitled
fot. Urząd Marszałkowski w Łodzi
Ponad 60 milionów złotych to kwota dofinansowania projektów termomodernizacyjnych na terenie naszego regionu. Pierwsze symboliczne czeki zostały przekazane dziś (8 czerwca) przez marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz wicemarszałka Zbigniewa Ziembę.

Konkursy na dofinansowanie projektów termomodernizacyjnych zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Po pieniądze unijne chętnie aplikują jednostki samorządu terytorialnego na remonty swoich szkół, remiz czy świetlic, ale również uczelnie, szpitale, jednostki kultury czy parafie na odnowienie swoich kościołów. Nie inaczej było tym razem – w trzecim otwartym konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w którym do rozdysponowania było ponad 58 mln zł. Ocenę formalną pozytywnie przeszło aż 66 wniosków, a merytoryczną – 56. Dzięki tym funduszom udało się wesprzeć 40 wniosków. Pozostałe znalazły się na liście rezerwowej.

Pieniądze zostały przekazane również w trybie pozakonkursowym. W sumie dało to ponad 60 mln zł. Dziś marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz wicemarszałek Zbigniew Ziemba uroczyście przekazali 12 symbolicznych czeków potwierdzających otrzymanie dofinansowania i umowy.

W gminie Witonia w powiecie łęczyckim dzięki pieniądzom unijnym wyremontowane zostaną dwie świetlice wiejskie: w Anusinie i Gołocicach. Dofinansowanie dla gminy wyniosło 369 tys. zł, a łączną wartość prac wycenia się na ponad pół miliona złotych.

To właśnie Anusin był miejscem, gdzie marszałek Grzegorz Schreiber przekazał umowy na dofinansowanie projektów termomodernizacyjnych również dla gmin: Uniejów, Dalików i Zduny.

- Spotykamy się w niewielkim Anusinie, by dać przykład tego, że zależy nam nawet na najmniejszych miejscowościach w regionie – mówił marszałek Grzegorz Schreiber. – Ważne jest dla nas każde miejsce na mapie województwa. Nie tylko duże miasta, ale każda gmina i wieś. Wszędzie tu trafiają pieniądze, w tym przypadku z Unii Europejskiej, oczywiście jeśli samorządy mają dobrych gospodarzy.

Jak dodał marszałek, termomodernizacja to inwestycje, które przynoszą wiele korzyści.

- To, między innymi, mniejsze rachunki za ogrzewanie i dużo czystsze powietrze – wyliczał marszałek.

W Uniejowie za 1,5 mln zł termomodernizacji poddane zostaną strażnice OSP w Człopach, Górach, Brzezinach, a także była kaplica w Rożniatowie. Kwota dofinansowania to 854 tys. zł.

Gmina Dalików za niespełna milion złotych chce zmodernizować m.in. budynek OSP w Dalikowie i świetlicę wiejską w Złotnikach. Na prace otrzymała 668 tys. zł.

Największy z tej czwórki projektów zgłosiła gmina Zduny. Wart jest 3 mln 370 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 2 mln 193 tys. zł. Za te pieniądze zmodernizowane zostaną szkoły w Nowych Zdunach i Bąkowie Górnym.

Marszałek Schreiber przekazał też dziś dofinansowanie dla gmin z powiatu sieradzkiego, wieluńskiego i pajęczańskiego. Druga uroczystość odbyła się w zaplanowanym do modernizacji Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Barczewie w gminie Brzeźnio. Samorząd lokalny dostanie na ten cel 2 mln zł, a wartość projektu przekracza 3 mln zł.

Przy okazji marszałek przekazał też 3 mln zł na termomodernizację pięciu budynków mieszkalnych w gminie Sulmierzyce. Na jej terenie wyremontowany zostanie także Dom Nauczyciela w Dworszowicach i budynek Urzędu Gminy. Koszt wszystkich prac został oszacowany na ponad 5 mln zł.

Szkołę Podstawową w Wiewcu planuje odrestaurować gmina Strzelce Wielkie. Prace wyceniono na 700 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 460 tys. zł.

Sześć budynków ochotniczych straży pożarnych: w Kiedosach, Niżankowicach, Bobrownikach, Zalesiakach, Działoszynie, Kolonii Lisowicach, będzie mogła wyremontować gmina Działoszyn. Otrzymała na ten cel 1 mln 287 tys. zł, a projekt wart jest 2 mln 115 tys. zł. Gmina Osjaków za pieniądze z dotacji zmodernizuje dwa budynki komunalne – w Osjakowie i Drobnicach. Wartość inwestycji to 2,5 mln z ł. Dofinansowanie to ponad 1,3 mln zł.

Symboliczne czeki włodarzom gmin w powiecie piotrkowskim i opoczyńskim wręczył dziś również wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba. Przed Domem Ludowym w Jeżowie przekazał je dla gmin: Wola Krzysztoporska, Poświętne i Drzewica.

- Inwestycje w infrastrukturę komunalną są bardzo istotne, bo przekładają się na jakość życia mieszkańców - powiedział wicemarszałek Ziemba. – Budynki, które mają przejść termomodernizację w większości posiadają przestarzałe systemy grzewcze i nieocieplone ściany, co powoduje duże straty energii i wysokie koszty utrzymania. Po kompleksowej termomodernizacji te wszystkie budynki będą bardziej energooszczędne, co ma również duże znaczenie w walce ze smogiem.

Wola Krzysztoporska za blisko 2 mln zł przeprowadzi termomodernizację nie tylko Domu Ludowego w Jeżowie, ale też budynków komunalnych w Gomulinie i Parzniewicach. Dofinansowanie wyniosło tutaj prawie 1 mln 386 tys. zł.

Gmina Drzewica za ponad 830 tys. zł odnowi „Domek Wędkarza". Dostała wsparcie w wysokości 498 tys. zł. Z kolei Gmina Poświętne za 1,8 mln zł planuje termomodernizację Szkoły Podstawowej oraz Filii Bibliotecznej w Dębie. Dostanie na ten cel dotację w wysokości ponad 583 tys. zł.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Zobacz zdjęcia: