wersja testowa serwisu

Duże pieniądze na modernizację przejść dla pieszych Brzezinach. Które "zebry" staną się bezpieczniejsze?

ludzie-przejscie-dla-pieszych

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy inwestycji samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach ogłoszonego w marcu 2021 r. naboru dofinansowanie w całym kraju przyznano dla 1 714 zadań, w tym 910 na drogach powiatowych oraz 804 na drogach gminnych. Łączna wartość wsparcia dla zatwierdzonych wniosków to 239,5 mln zł, co pozwoli na modernizację blisko 2,6 tys. przejść dla pieszych.

W województwie łódzkim dofinansowane zostaną 183 zadania (272 przejścia) na kwotę 18 034 673,00 zł, a wszystkie zadania otrzymają maksymalne dofinansowanie w wysokości 80% wartości zadania. Pieniądze trafią także do Brzezin. Władze miasta złożyły cztery wnioski o dofinansowanie i wszystkie zostały zatwierdzone.

- Wszystkie dotyczyły poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych: na ul. Żeromskiego (przy ul. Fredry), na ul. Lasockich, na ul. Piłsudskiego oraz 3 przejść przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie i ul. Lasockich - informują przedstawiciele Urzędu Miasta Brzeziny.

Szacowana wartość każdego z projektów:
Przebudowa przejścia na ul. Żeromskiego - 103 012 zł,
Przebudowa przejścia na ul. Lasockich - 157.440 zł,
Przebudowa przejścia na ul. Piłsudskiego - 137 760 zł,
Przebudowa przejść przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie i ul. Lasockich - 412 050 zł.
Poziom dofinansowania – 80 %.

Jakie dokładnie prace zostaną wykonane na ww. przejściach dla pieszych?

Jak czytamy na stronach Urzędu Miasta Brzeziny, w celu doświetlenia przejść planuje się montaż na każdym z nich hybrydowego znaku D6 z turbiną wiatrową, zasilającą panel fotowoltaiczny. Znaki będą zamontowane na słupie stalowym z wysięgnikiem, wyposażone w czujniki ruchu, które sprawią, że w momencie zbliżania się pieszego do przejścia nastąpi pełne rozświetlenie znaku i przejścia dla pieszych.

- Zamontowane pulsary będą mrugać przez 24 h/dobę. Oprawy umieszczone pod aktywnymi znakami o mocno ukierunkowanym źródle światła oświetlą dokładnie pasy bez rozproszenia światła na boki, aby nie oślepiać kierowców - wyjaśniają urzędnicy.

Przed przejściami będzie również zastosowane dodatkowe oznakowanie poziome - linie rozgraniczające i linie warunkowego zatrzymania Dodatkowym elementem poprawiającym bezpieczeństwo na przejściach będą punktowe elementy odblaskowe scalone z trzpieniem LED w kolorze białym.

- Pulsujące światła załączają się przy wkroczeniu na pasy i są widoczne od 500 m. Przy każdym przejściu będą również wmontowane płyty ostrzegawcze z wypustkami. Dodatkowo na wszystkich przejściach (poza przejściem na ul. Żeromskiego) w celu uspokojenia ruchu planuje się wykonanie przejść z gumy wulkanizowanej z elementami najazdowymi. Struktura progu będzie antypoślizgowa oraz malowana w pasy. Ponadto przy przejściu na ul. Lasockich zamontowane zostaną stalowe bariery chodnikowe z dwiema poprzeczkami malowane proszkowo w biało-czerwone pasy - dodają przedstawiciele władz miasta.