wersja testowa serwisu

Duży wzrost cen gazu i planowane przedsięwzięcia. Łęczyckie PEC skierowało ważny komunikat do mieszkańców

appliance-2257_960_720

O aktualnej działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, planach na najbliższe lata, a także o skutkach wzrostu cen paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii – o wszystkim tym informuje Spółka w swoim komunikacie kierowanym do mieszkańców Łęczycy i odbiorców ciepła dostarczanego przez PEC.

Wzrost cen paliwa gazowego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaopatrywane jest w paliwo gazowe na Towarowej Giełdzie Energii. Bieżący rok przyniósł ogromny wzrost cen, ponieważ w porównaniu do roku poprzedniego przekracza on aż 50%. Spółka, kierując się dobrem i interesem odbiorców energii, prowadziła intensywne rozmowy z dostawcami paliwa gazowego, a także przeprowadzała analizy dotyczące cen paliwa w stosunku do cen energii cieplnej.

Przez lata w okresie letnim ceny na Towarowej Giełdzie Energii spadały, jednak bieżący rok przyniósł ze sobą odwrotne efekty – ceny wzrosły, co najlepiej ilustruje poniższa tabela:

W konsekwencji Spółka zmuszona była zakontraktować paliwo gazowe na I rok za kwotę ok. 4 mln zł. Do tej pory za taką samą ilość paliwa płacone było 2,9 mln zł.

Spółka, jako przedsiębiorstwo posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła, ma obowiązek złożenia do Urzędu Regulacji Energetyki corocznego wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy. Pomimo prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej poprzez ograniczanie wydatków do niezbędnego minimum, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zmuszone będzie podnieść ceny za energię cieplną.

Ceny paliwa gazowego wzrosły już 1 lipca 2021 roku, jednak dzięki oszczędnej polityce PEC-u, wyższe ceny energii cieplnej wprowadzone zostaną dopiero od 1 października 2021 roku. Przewidywany, wnioskowany do zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki, wzrost cen energii cieplnej wyniesie w PEC-u ok. 18%.

Aktualna działalność Spółki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łęczycy prowadzi działalność w oparciu o trzy koncesje: WCC/78/219/W/3/98/WB, PCC/84/219/W/3/98/WB, OCC/33/219/W/3/98/WB polegającą na eksploatacji:

– czterech kotłowni opalanych gazem ziemnym o łącznej mocy 14,131 MW
– jednej kotłowni opalanej biomasą leśną o mocy 0,4 MW
– 12,8 km sieci ciepłowniczych
– 201 węzłów cieplnych

Spółka zakupuje również na potrzeby obiektów usytuowanych przy ulicach Zachodniej i Kaliskiej ok. 11000 tys. GJ rocznie w ZOZ Łęczyca.

Głównymi odbiorami ciepła są:
– spółdzielnie mieszkaniowe – 50%
– komunalne zasoby mieszkaniowe administrowane przez PGKiM oraz firmę usługową „Profesjonalista" – 35%
– instytucje oraz odbiorcy indywidualni – 15%

Planowane przedsięwzięcia na najbliższe lata

W przyszłym roku Spółka planuje rozbudowę kotłowni gazowej przy ulicy Wojska Polskiego 1b oraz wdrożenie systemu e-PEC. System ten pozwoli uzyskać klientom stały dostęp do aktualnych danych o dowolnej porze dnia. Takie rozwiązanie umożliwi stały kontakt z Spółką, a nowoczesne rozwiązania informatyczne gwarantują pełne bezpieczeństwo. Dzięki modułowi e-PEC klienci będą mieli dostęp do informacji o:

– rozliczeniach
– parametrach własnego punktu odbioru (węzła)
– zgłoszonych sprawach, reklamacjach
– zawartych umowach oraz aneksach do umów

Stałym działaniem Spółki jest także kontynuacja polityki rozwojowej poprzez pozyskiwanie nowych odbiorców energii cieplnej, w tym promocja programu ciepłej wody użytkowej. Współpraca z dotychczasowymi oraz nowymi odbiorcami skutkuje instalowaniem węzłów cieplnych o wyższej sprawności, czego efektem będą niższe koszty eksploatacji.

Sam program ciepłej wody użytkowej ma za zadanie wykorzystywać moce produkcyjne kotłowni poza okresem grzewczym i umożliwić mieszkańcom korzystanie z ciepłej wody po znacznie niższej cenie. W budynkach mieszkalnych dominują bowiem instalacje ciepłej wody użytkowej w oparciu o energię elektryczną, które skutkują wysokimi cenami.

źródło: UM Łęczyca