​Działania służb na szlakach kolejowych i obszarach wodnych

261-154300
fot. KPP w Łęczycy

Policjanci z łęczyckiej komendy prowadzili działania ze Strażą Ochrony Kolei i Strażą Rybacką. Celem współpracy służb było podniesienie poziomu bezpieczeństwa na szlakach kolejowych i obszarach wodnych poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz kontrola przepisów porządkowych.

​W minionym tygodniu, w dniach 22-28 sierpnia, więcej patroli pojawiło się na terenie gminy Łęczyca i gminy Witonia. Policjanci, współpracując ze strażnikami ochrony kolei, nadzorem objęli szlaki, dworce i przystanki kolejowe. Kontroli poddano wiadukty i zwrotnice torowe, aby zapobiegać niszczeniu infrastruktury kolejowej oraz kradzieżom jej elementów. Z kolei współpracując ze Strażą Rybacką mundurowi nadzorem objęli rzeki: Zian, Bzura oraz Kanał Królewski pod kątem nielegalnego połowu ryb oraz zwalczania kłusownictwa. 

- W trakcie działań sprawdzali wymagane przepisami uprawnienia do połowu, a także czy połów prowadzony jest z zachowaniem wymiarów ochronnych i we właściwych miejscach. Celem współpracy służb było podniesienie poziomu bezpieczeństwa na szlakach kolejowych i obszarach wodnych poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz kontrola przepisów porządkowych - mówi asp.sztab. Mariusz Kowalski.