wersja testowa serwisu
  • EKO-GAZ Łęczyca
  • BHP Łęczyca

Dzwonnica przy kościele cmentarnym w Piątku doczeka się remontu

Untitled
fot. Wiadomości z Centrum Polski

Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Piątku, który koordynował proboszcz parafii ks. Stanisław Poniatowski a przygotowany był przez parafianki Gawryszczak Beatę i Matusiak Annę - uzyskał dotację na: Konserwację i remont kapitalny dzwonnicy przy kościele cmentarnym pw. Przemienienia Pańskiego. 

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpatrzył 71 wniosków i przyznał 17 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W wyniku posiedzenia Komisji oceniającej wnioski pod względem merytoryczny, po zsumowaniu punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zadecydował o zarezerwowaniu kwot dotacji dla wniosków, które uzyskały nie mniej niż 161 punktów.

Spośród 17 przyznanych dotacji:
- 6 dotyczy prac przy zabytkach ruchomych,
- 10 dotyczy prac przy zabytkach nieruchomych,
- 1 dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.

Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Piątku otrzymał 164 punkty, dzięki czemu przyznano dofinansowanie w kwocie 44 400 złotych. Cała inwestycja kosztować będzie 74 000 złotych.

źródło: facebook: Wiadomości z Centrum Polski