wersja testowa serwisu

Ekologiczna inicjatywa w gminie Witonia

EKOLOGICZNA INICJATYWA GMINY WITONIA

Na terenie gminy Witonia w miejscowości Gledzianówek w sąsiedztwie Parku Podworskiego, na działce geodezyjnej nr 147 o powierzchni1,2312 ha powstała łąka kwietna, w skład której wchodzą takie rośliny jak: gorczyca, gryka, facelia, ogórecznik.

Łąka stworzona przez Wójta Gminy Witonia Mirosława Włodarczyka w ramach inicjatywy obywatelskiej, ma za zadanie promować gminę a także święto „Jak pszczoły do ula". Władze gminy Witonia mają nadzieję, iż podjęta Inicjatywa zostanie przyjęta przez mieszkańców z zaciekawieniem i entuzjazmem.

Wójt Gminy Witonia Mirosław Włodarczyk twierdzi iż warto zakładać łąki kwietne, zachęca również wszystkich mieszkańców do podejmowania inicjatyw proekologicznych i widzi w tym same plusy gdyż:
- jest to miejsce odpowiednie dla zapylaczy,
- nie ma potrzeby koszenia,
- powstaje mniej hałasu,
- dochodzi do oczyszczania powietrza,
- stwarzamy większą różnorodność biologiczną,
- łąka kwietna zmienia wizerunek krajobrazu naszej gminy.

Opracował Przemysław Włodarczyk