wersja testowa serwisu

Fragment DW 486 w Działoszynie będzie gruntownie wyremontowany! Już podpisano umowę na wykonanie robót

Fragment DW 486 w Działoszynie będzie gruntownie wyremontowany! Już podpisano umowę na wykonanie robót
ZDW Łódź

W ubiegłym roku podpisano umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Ruda – Krzeczów w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Zanim ruszą roboty na innej części trasy rozpocznie się inwestycja w Działoszynie.

Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi rozbudowie zostanie poddany odcinek ul. Wieluńskiej od granic miasta do ul. Szewskiej. W ubiegłym tygodniu inwestor umowę z wykonawcą robót, które zakładają:

  • przebudowę istniejących skrzyżowań;
  • rozbiórkę i budowę oraz przebudowę zjazdów;
  • budowę oświetlenia;
  • budowę kanalizacji deszczowej;
  • przebudowę kanalizacji sanitarnej;
  • przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej; telekomunikacyjnej.


Wartość robót, to 5,2 mln zł.  Termin zakończenia inwestycji planowany jest we wrześniu 2022 roku.