wersja testowa serwisu

Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Wykonanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych dworu wraz z parkiem w Daszynie oraz dzwonnicy w Mazewie w celu nadania im funkcji kulturalnych”

Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Wykonanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych dworu wraz z parkiem w Daszynie oraz dzwonnicy w Mazewie w celu nadania im funkcji  kulturalnych”

Gmina Daszyna realizuje kolejny projekt unijny. Tym razem pozyskane z dofinansowania unijengo środki, zostaną wykorzystane do projektu pn. „Wykonanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych dworu wraz z parkiem w Daszynie oraz dzwonnicy w Mazewie w celu nadania im funkcji kulturalnych".

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŁódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 735 261,36 zł. z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1 108 306,46 zł. W tym celu, została zawarta umowa o numerze RPLD.06.01.02-10-0005/17-00 z dnia 31 lipca 2018 roku.

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu złożonych prac remontowych, które przywróciły dawną świetność zabytkom i ich bardzo dobry stan techniczny.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Gminy Daszyna sprzyjających warunków dla rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego. W konsekwencji ma to doprowadzić do stworzenia sprzyjających warunków dla zwiększenia popytu dla oferowanych usług kulturalnych, czego rezultatem będzie aktywne uczestnictwo mieszkańców i odwiedzających gminę turystów oraz gości w ofercie kulturalnej. 

Celem pośrednim realizowanej inwestycji będzie promocja rozwiązań innowacyjnych oraz wzrost świadomości przedsię-biorców i mieszkańców. Realizacja projektu obejmuje przystosowaniu dwóch zabytkowych obiektów: dzwonnicy w Mazewie i dworu wraz z parkiem w Daszynie do pełnienia funkcji kulturalnych, w tym:

• wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych, w zabytkach w Daszynie  i Mazewie, w tym przystosowanie obu obiektów dla osób niepełnosprawnych
• rewaloryzacja zabytkowego parku w Daszynie, otaczającego dwór
• wykonanie instalacji sanitarnych w zabytkach w Daszynie i Mazewie - klimatyzacja
• wykonanie instalacji elektrycznych w zabytkach w Daszynie i Mazewie
• wyposażenie zabytków w Daszynie i Mazewie

Zabytkowy dwór w Daszynie (budynek nr 1) oraz zabytkowa dzwonnica w Mazewie zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt min. krzesła, biurka, fotele obrotowe do biurek, stolik konferencyjny, regały, witryny, komputer, laptop, drukarka, rzutnik ścienny.

W trakcie robót budowlanych w zabytkach, zostałnie zmodernizowana dzwonnica w Mazewie, a zakres robót budowalnych, planowanych do realizacji obejmuje:

• rozbiorka istniejących elementów paneli w pomieszczeniach na parterze
• rozbiórka instniejącego pokrycia dachu - blachy ocynkowanej
• rozbiórka konstrukcji dachu
• rozbiórka istniejących elementów podtrzymujących dzwony
• wzmocnienie elementów łukowych ponad oknami na wysokości dzwonów
• montaż nowej konstrukcji podtrzymującej dzwony
• montaż nowej konstrukcji dachy
• wykonanie nowego deskowania
• wykonanie nowego przekrycia dachu - blacha na rąbek
• wykonanie nowych tynków renowacyjnych wewnątrz budynku - po skuciu istniejących
• wykonanie nowych tynków renowacyjnych na zewnątrz budynku - po skuciu istniejących
• wymiana istniających okien i drzwi na nowe - drewniane
• wykonanie nowego podejścia do budynku - wykonanie przełożenia kostki w celu umożliwienia dojścia osób niepełnosprawnych