wersja testowa serwisu

Gmina Góra Św. Małgorzaty: Kolejne projekty lokalne współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego zakończone

1278
fot. Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty

Zakończyła się już realizacja dwóch kolejnych projektów lokalnych, współfinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, realizowanych na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty w następujących sołectwach:

  • Sołectwo Moraków - realizacja projektu lokalnego pn. „ Moraków-dbamy o nasze wspólne dobro". Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 38.000,21 zł z czego 10.000,00 zł to dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego, pozostałą kwotę stanowią środki pochodzące z budżetu gminy Góra Św. Małgorzaty. Zadanie obejmowało remont podłogi w budynku OSP Moraków, poprzez dokonanie wylewki betonowej i położenie płytek ceramicznych.
  • Sołectwo Marynki- realizacja projektu lokalnego pn. „Remont podłogi w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marynkach". Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 44.942,90 zł z czego 10.000,00 zł to dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego, pozostałą kwotę stanowią środki pochodzące z budżetu gminy Góra Św. Małgorzaty. Zadanie obejmowało remont podłogi w budynku OSP Marynki poprzez dokonanie wylewki betonowej i położenie płytek.

Realizacja w/w projektów umożliwi rozwój inicjatyw lokalnych w sołectwach, pobudzi aktywizację społeczeństwa, działania te pozwolą na budowanie tożsamości lokalnej. Projekty przyczyniły się również do poprawy wizerunku sal w strażnicach OSP, oraz stworzyły przyjazne warunki zachęcające mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

źródło: UG Góra Św. Małgorzaty