wersja testowa serwisu

Gmina Góra Św. Małgorzaty: Można składać wnioski o oszacowanie szkód

Wnioski_o_oszacowanie_szkod
fot. UG Góra Św. Małgorzaty

Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty informuję, że rolnicy, których uprawy dotknięte zostały klęską deszczy nawalnych dniach 12, 14 , 15 lipca 2021r. mogą składać w Urzędzie Gminy w Górze Świętej Małgorzaty wnioski o oszacowanie strat.

Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy w Górze Świętej Małgorzaty pokój nr. 2 w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. (nie później niż przed zbiorem upraw).

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Góra Świętej Małgorzaty oraz na stronie internetowej www.goraswmalgorzaty.pl

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych

Jednym z załączników do wniosku o oszacowanie szkód jest wydruk wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2021 złożonego w ARiMR.

źródło: UG Góra Św. Małgorzaty