Gmina Góra Św. Małgorzaty: Rusza przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

rachunki-pieniadze-kalkulator-tabelki

Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2023 przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Góra Świętej Małgorzaty w terminie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

W celu złożenia w/w wniosku rolnik powinien posiadać:

1. DOWÓD OSOBISTY
2. FAKTURY VAT (lub paragon z NIP na kwotę nieprzekraczającą 450,00 zł lub 100 euro) ZA ZAKUPIONY OLEJ NAPĘDOWY W OKRESIE od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r. (przysługująca ilość litrów – 110 l na 1 ha)
3. W PRZYPADKU HODOWLI BYDŁA - ZAŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BIURA POWIATOWEGO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Z INFORMACJĄ O LICZBIE DUŻYCH JEDNOSTEK PRZELICZENIOWYCH BYDŁA BĘDĄCEGO W POSIADANIU PRODUCENTA ROLNEGO W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ SIEDZIBY STADA TEGO PRODUCENTA, W OSTATNIM DNIU KAŻDEGO MIESIĄCA ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK, W KTÓRYM BĘDZIE SKŁADANY WNIOSEK O ZWROT PODATKU (40 l – 1 DJP)

- zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany w formie przelewu na rachunek bankowy / należy podać numer konta bankowego/
- w wyjątkowych przypadkach w kasie Urzędu Gminy.

Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 9 oraz sekretariacie w godz. 8.00 – 15.00.

źródło: UG Góra Św. Małgorzaty