wersja testowa serwisu

Gmina Góra Św. Małgorzaty: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie_folii_rolniczych_i_innych_odpadow_pochodzacych_z_dzialalnosci_rolniczej

W związku z uruchomieniem naboru wniosków przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" Wójt Włodzimierz Frankowski informuje, że Gmina Góra św. Małgorzaty planuje ubiegać się o ww dofinansowanie.

Program obejmuje: odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych. Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady na teren wyznaczony przez Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty oraz w terminie, o którym będziemy informować telefonicznie wszystkich zainteresowanych.

Warunkiem udziału w Programie jest złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą RODO w terminie do dnia 16.07.2021r. w Urzędzie Gminy Góra św. Małgorzaty pokój nr 2.

Formularze dostępne są w urzędzie (pokój nr 2) oraz na stronie urzędu www.goraswmalgorzaty.pl w zakładce Dokumenty.

Informacja dotycząca programu pod nr telefonu 24-389-24-05.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji. Informujemy, że złożenie formularza nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Góra św. Małgorzaty otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

źródło: UG Góra Św. Małgorzaty