wersja testowa serwisu

Gmina Grabów: Zdobądź dofinansowanie na Odnawialne Źródła Energii

pexels-photo-4254165

Wójt Gminy Grabów zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału wspólnie z Gminą w konkursie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działania IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Według tego działania będzie można uzyskać  dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto) na instalacje odnawialnych źródeł energii. Niebawem zostanie ogłoszony nabór wniosków więc czasu na decyzję pozostaje niewiele. Ostateczny termin na złożenie wniosku 12 marca 2021r.

Ważne: Osoby zainteresowane muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości.

Wsparciem będą objęte:
• instalacje fotowoltaiczne,
• instalacje kolektorów słonecznych,
• kotły na biomasę.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym więc mieszkańcy pokrywają go w całości.

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w dofinansowaniu należy skontaktować się z Urzędem Gminy i wypełnić deklarację. Jest ona dostępna zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej na stronie internetowej Urzędu. Znajdą tam Państwo również prezentację w formie krótkiego filmu dotyczącą odnawialnych źródeł energii oraz pomoc jak wypełnić deklarację.

Ze względu na stan epidemii spowodowany wirusem COVID-19, zachęcamy Państwa do korzystania z formy on-line.

Decydując się na odnawialne źródła energii zmniejszamy wydatki za rachunki, zwiększamy komfort swojego życia, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz wpływamy na postawy kolejnych pokoleń w zakresie ochrony przyrody.

Do pobrania:

Ulotka informacyjna
Deklaracja OZE.

źródło: UG Grabów