Gmina Łęczyca: Z kilkudziesięciu gospodarstw usunięto wyroby zawierające azbest

azbest

Gmina Łęczyca otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łęczyca w 2023 r.".

W ramach umowy z 70 gospodarstw z terenu gminy Łęczyca zostały usunięte i unieszkodliwione wyroby zawierające azbest w ilości 286,0950 Mg. Usunięcie azbestu wpłynie na ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest, zmniejszy zagrożenie dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW wynosiła 114 438,00 zł. Całkowita wartość zadania to 128 742,75 zł.

źródło: UG Łęczyca