wersja testowa serwisu

Gmina Lutomiersk: Spotkanie w sprawie wariantów przebiegu Kolei Dużych Prędkości

dokumenty-podpis

W dniu 21.09.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk odbyło się spotkanie Wójta Gminy Lutomiersk z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o., w sprawie wariantów przebiegu Kolei Dużych Prędkości.

Podczas spotkania delegaci Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. przedstawili 2 warianty przebiegu projektowanej linii kolejowej, stanowiące wynik konsultacji społecznych prowadzonych na przestrzeni lutego i marca bieżącego roku. Wypracowane warianty w dużej mierze pokrywają się z tzw. wariantem "południowym", wskazywanym w „Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław" z 2013r., opracowanym przez konsorcjum firm IDOM Ingenieria Internacional S.A. oraz Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zgodnie z zapowiedziami Centralnego Portu Lotniczego Sp. z o.o. kolejnym etapem będą bezpośrednie konsultacje społeczne z lokalną społecznością, które planowane są na koniec IV kwartału 2020 roku.

Źródło: Gmina Lutomiersk