Gmina Piątek realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku”

Gmina Piątek realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku”

Gmina Piątek realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku". Dotacja z UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wynosi 3 926 894,09 pln i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Kosztami kwalifikowanymi projektu są: zakup nieruchomości; wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym wybudowaniu budynku pasywnego przedszkola o charakterze demonstracyjnym, w tym:

– roboty budowlane: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, płyta fundamentowa, izolacje, ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, ściany działowe, konstrukcje żelbetowe – płyty stropowe, podciągi, słupy; podłoża, posadzki; stolarka okienna i drzwiowa; tynki i oblicowania; elewacja; konstrukcja i pokrycie dachu, obróbki blacharskie;

- roboty instalacyjne: wentylacja mechaniczna – gruntowy wymiennik ciepła; wentylacja pomieszczeń; centrale wentylacyjne z automatyką; wod-kan, c.w.u., c.o. – zewnętrzne: przyłącze wody; kanalizacji; przyłącze cieplne (ciepłej wody i zasilania centrali wentylacyjnych z kotłowni); wewnętrzne: kanalizacja; woda zimna i ciepła; rozdzielnie cieplne ogrzewania i c.w.u.; instalacje elektryczne - instalacja oświetleniowa wewnętrzna, gniazd wtyczkowych, teletechniczna, instalacja odgromowa.

Kosztem kwalifikowanym są również część przygotowawcza projektu i część zarządzania i promocji projektu.

Dla projektowanego pasywnego budynku przedszkola, świadomie przyjęto lokalizację bezpośrednio sąsiadującą z istniejącym obiektem szkolnym, w skład którego wchodzą: szkoła podstawowa wraz z salą gimnastyczną, budynek po byłym gimnazjum oraz hala sportowa PILAWA.

Zrealizowanie projektu przyczyni się do zminimalizowania zużycia energii cieplnej i elektrycznej produkowanej w źródle konwencjonalnym, w tym samym uniknięcia niskiej emisji na terenie Gminy Piątek. Powyższe wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego w postaci poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Piątek. Dzięki zastosowaniu w ramach projektu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii nastąpi ograniczenie produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego na terenie gminy powinna wpłynąć na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej tego terenu.