wersja testowa serwisu

Gmina Witonia wita Marszałka Województwa Łódzkiego

Gmina Witonia wita Marszałka Województwa Łódzkiego

8 lipca sołectwo Gledzianówek miało zaszczyt gościć Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, Dyrektora Kancelarii Marszałka Pana Dawida Mazurkiewicza, Z-cę Dyrektora Kancelarii Marszałka Pana Michała Trzoskę, senatora Przemysława Błaszczyka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Pana Zbigniewa Linkowskiego, kierownika KRUS Panią Monikę Twardowską, Radną Sejmiku Wojewódzkiego Panią Alicję Antczak oraz posła Marka Matuszewskiego, Radnych Gminy Witonia, sołtysów oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Gminy Witonia.

Zacnych gości serdecznie powitał Wójt Gminy Witonia Mirosław Włodarczyk. Podczas wizyty odbyło się oficjalne wręczenie „Grantów Sołeckich 2020". Dotacje pochodzą z budżetu Województwa Łódzkiego i skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów dotyczących realizacji zadań gminy, zgłaszanych przez sołectwa tej gminy. Dotacji udzielono 302 projektom z województwa łódzkiego. Wśród nich znalazły się trzy sołectwa z Gminy Witonia: sołectwo Gledzianów – otrzymało dotację na plac zabaw i ogrodzenie – 10.000 zł, sołectwo Gledzianówek – na materiały do malowania świetlicy, meble do kuchni i łazienki 10.000 zł oraz sołectwo Nędzerzew – na altanę ogrodową, plac zabaw i ogrodzenie 10.000 zł.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym sołectwom.