"Grabów cyfrowy" - za nami szkolenia w ramach projektu

375979542_802040568594250_2344595486057732837__20230913-063237_1
fot. GCKB w Grabowie

Pracownicy i wolontariusze w Gminnym Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Grabowie odbyli szkolenia w ramach projektu pn. „Grabów cyfrowy".

Przeprowadzono szkolenia z zakresu:

1. „Profesjonalna obsługa fotograficzna z wykorzystaniem programu Lightroom".
2. „Profesjonalne wykorzystanie możliwości studia nagrań-obsługa elektroakustyczna".
3. „Dostępność cyfrowa strony internetowej"
4. „Obsługa pakietu office".
5. „Dostępność instytucji kultury dla każdego odbiorcy".

Projekt "Grabów cyfrowy" realizowany jest w ramach projektu systemowego „Konwersja cyfrowa domów kultury", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. III Oś Priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" – zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. Działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".

źródło: GCKB w Grabowie